Thứ Bảy, 23/06/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho HSSV ngành Tiểu học

Gửi vào: 21:56 19/02/2017

Theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Ngày 18/2/2017 tại Giảng đường A Trường CĐSP Lào Cai tổ chức tập huấn Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho HSSV ngành Tiểu học trong nhà trường.

Với mục đích yêu cầu giúp HSSV ngành Tiểu học trường CĐSP Lào Cai hiểu và biết cách vận dụng thông tư 22, nâng cao năng lực đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư; Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh Tiểu học trong đợt thực tập và khi ra trường.

Nhóm giảng viên tập huấn đã xây dựng kế hoạch và thực hiện phần chung: Giới thiệu mục đích nội dung TT22 cho HSSV; so sánh điểm khác biệt giữa Thông tư 30 và Thông tư 22; Giới thiệu và sử dụng bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục, học bạ; bảng tham chiếu đánh giá phẩm chất và năng lực; cách thiết kế đề kiểm tra định kỳ cho học sinh Tiểu học.

Để nội dung tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho HSSV ngành Tiểu học thực hiện đúng với tư tưởng, nội dung của thông tư 22 về đánh giá học sinh Tiểu học. Nhóm tập huấn tiếp tục chia HSSV theo 4 lớp theo các bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội và các HĐGD (Mỹ thuật, Âm nhạc, Đạo đức, Thể dục và Thủ công - Kỹ thuật) để cụ thể hóa từng bộ môn, đưa ra các ví dụ minh họa về đánh giá thường xuyên và giữa kỳ; thiết kế đề kiểm tra định kỳ theo 4 mức; cách sử dụng bảng tham chiếu để đánh giá kết quả học tập; đánh giá phẩm chất, năng lực từng bộ môn nếu phù hợp.

Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc, sôi nổi với nhiều câu hỏi thắc mắc đã được giải đáp. Ngoài ra, ban tổ chức lớp học đã khuyến khích các HSSV quan tâm đến nội dung này hãy truy cập trang web: http://cdsplctaphuantt22.wikispaces.com hoặc địa chỉ mail của lớp để tiếp tục nghiên cứu TT22 và cách lượng hóa kết quả học tập để đánh giá HSTH để đạt kết quả tốt nhất.


 
Đ/c Kim Hoa đang tập huấn phần chung về Thông tư 22 cho HSSV hệ Tiểu học

Đ/c Lê Lượng đang tập huấn đánh giá môn Thủ công- Kỹ thuật theo Thông tư 22
cho HSSV lớp CDD14 Tiểu học.

Bài: Kim Hoa ; Ảnh: Lê Lượng