Thứ Sáu, 29/04/2016
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 2.350.238
Trực tuyến: 2
Nhom chuyen trach 1 to chuc sinh hoat chuyen mon thong nhat De cuong chi tiet mon hoc, doi moi PPDH, xay dung de cuong bai giang theo huong phat trien nang luc nghe nghiep cua nguoi hoc
Trên cơ sở báo cáo của nhóm chuyên trách, nhiều ý kiến của giảng viên trao đổi, thảo luận, đề xuất để thống nhất cách làm nhằm thực hiện việc thực hiện đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực một cách khoa học và hiệu quả.

(CĐSPLC) - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm 2016. Click để xem chi tiết nội dung


(CĐSPLC) - Một trong các giải pháp để phát triển năng lực nghề nghiệp môn toán cho sinh viên là trong quá trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản, giáo viên phải biết kết nối các kiến thức trong giáo trình với các kiến thức phổ thông có liên quan. Chính vì vậy, việc chỉ ra mối liên hệ giữa nội dung học phần “Cơ sở lý thuyết tập hợp và lôgic toán” và nội dung dạy học Toán ở trường Tiểu học là rất cần thiết.