Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

TRUONG CDSP LAO CAI DAT THANH TICH XUAT SAC TAI HOI THI CHUYEN MON – NGHIEP VU CAC TRUONG DAI HOC, CAO DANG CUM TRUNG BAC
Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ XII, năm 2018 được tổ chức từ ngày 8-11/11/2018 tại trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Hội thi có sự tham gia của 892 cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ 7 trường đại học, cao đẳng, gồm: Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường Đại học Tân Trào, Trường CĐSP Lào Cai, Trường CĐSP Yên Bái, Trường CĐSP Hà Giang, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và Trường Đại học Hùng Vương.

(CĐSPLC) - Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ XII, năm 2018 được tổ chức từ ngày 8-11/11/2018 tại trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Hội thi có sự tham gia của 892 cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ 7 trường đại học, cao đẳng, gồm: Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường Đại học Tân Trào, Trường CĐSP Lào Cai, Trường CĐSP Yên Bái, Trường CĐSP Hà Giang, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và Trường Đại học Hùng Vương.


(CĐSPLC) - Hòa trong không khí sinh viên cả nước nô nức đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội sinh viên trường CĐSP Lào Cai tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2020.Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của sinh viên trường CĐSP Lào Cai để quyết định những vấn đề quan trọng của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2020.