Chủ Nhật, 31/07/2016
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 3.228.894
Trực tuyến: 8
Hoi nghi tong ket phong trao thi dua va cong tac khen thuong nam hoc 2015-2016 khoi cac truong chuyen nghiep tinh Lao Cai
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2015 - 2016; Trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến; Công bố Quyết định khen thưởng điển hình tiên tiến của các nhà trường trong Khối thi đua.

(CĐSPLC) - Nguyễn Đình Thi chủ trương hình thức thơ tự do, không vần nhưng cấu trúc bài thơ thì chừng mực, không hề có những dạng câu cầu kỳ, cố ý làm khác lạ thơ bằng cách xáo trộn trật tự, cắt xén thơ.