Thứ Tư, 25/04/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Truong Cao dang Su pham Lao Cai to chuc boi duong kien thuc dan van
Trên 400 sinh viên sư phạm được bồi dưỡng kiến thức dân vận

(CĐSPLC) - Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuổi trẻ trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai đã có sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong caán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua Cuộc vận động đã xuất hiện những tấm gương sáng, những cách làm sáng tạo, phù hợp và có sức hút với tuổi trẻ nhằm góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương, đất nước.


(CĐSPLC) - Bản chất của hoạt động NCKHSPƯD là tổ chức quá trình người học tìm tòi khám phá kiến thức mới theo logic NCKHSPƯD. Việc này đem lại hiệu quả như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao và quản lý hoạt động NCKHSPƯD như thế nào để chúng ta có cái nhìn tổng quát và xuyên suốt trong toàn bộ nội dung của một bài, một chương, một học phần, một ngành. Vậy nên đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục càng phải giỏi về chuyên môn cũng như thành thạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Muốn quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại cơ sở giáo dục của mình thì người quản lý phải có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động NCKHSPƯD để quản lý nó. Bài viết này chúng tôi muốn nói đến việc quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.