Thứ Ba, 17/10/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giai phap nang cao chat luong dao tao he vua lam vua hoc tai Truong CDSP Lao Cai
Đào tạo hệ vừa làm vừa học là một hoạt động được trường CĐSP Lào Cai tiến hành song song với đào tạo hệ chính quy, thể hiện sự đa dạng các loại hình đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo cơ hội học tập cho nhiều người không có điều kiện học tập ở hệ chính quy. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học bên cạnh những ưu điểm còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Nhận diện thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học là một công việc hết sức cần thiết.

(CĐSPLC) - Đào tạo hệ vừa làm vừa học là một hoạt động được trường CĐSP Lào Cai tiến hành song song với đào tạo hệ chính quy, thể hiện sự đa dạng các loại hình đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo cơ hội học tập cho nhiều người không có điều kiện học tập ở hệ chính quy. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học bên cạnh những ưu điểm còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Nhận diện thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học là một công việc hết sức cần thiết.


(CĐSPLC) - Thực hiện thỏa thuận hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Trung giữa Trường CĐSP Lào Cai (Việt Nam) với trường Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc); được sự quan tâm của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 2017, 20 sinh viên lớp CĐ16 Tiếng Trung đã xuất cảnh tại cửa khẩu Lào Cai, sang trường Hoa Văn Côn Minh học tập trong thời gian 1 năm.


(CĐSPLC) - Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Tại trường CĐSP Lào Cai, có thể kể đến một số nguyên nhân gây khó khăn cho công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên như: một số Liên chi đoàn chưa có kế hoạch và phân công theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú; Đoàn trường chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phát triển đảng viên của chi đoàn CBGVNV, các Liên chi đoàn khoa; chất lượng HSSV chưa thực sự cao, thời gian học tập của sinh viên chưa đủ dài để xem xét kết nạp,...


(CĐSPLC) - Trong những năm gần đây, dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học đã và đang được thực hiện trong các ngành đào tạo. Việc đổi mới này được thực hiện theo một quy trình khép kín từ việc khảo sát thực tế, đến việc xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp day học và kiểm tra đánh giá. Các học phần trong khung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở của Chuẩn đầu ra ngành đào tạo và xác định rõ các năng lực cốt lõi của học phần từ đó giảng viên tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng mục tiêu năng lực của học phần.