Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Công khai văn bằng, chứng chỉ năm 2017

Gửi vào: 20:46 26/12/2017

1. Sổ bằng cao đẳng, trung cấp chính quy đợt 1 năm 2017
(Theo Quyết định số 69/QĐ-CĐSP ngày 2/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

2. Sổ bằng cao đẳng, trung cấp chính quy đợt 2 năm 2017
(Theo Quyết định số 387/QĐ-CĐSP ngày 28/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

3. Sổ bằng cao đẳng liên thông năm 2017
(Theo Quyết định số .../QĐ-CĐSP ngày 20/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai) 

4. Sổ cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất

(Theo Quyết định số 663/QĐ-CĐSP ngày 28/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

5. Sổ cấp Chứng nhận đạt Chuẩn đầu ra các ngành năm 2017 
(Theo Quyết định số 24/QĐ-CĐSP ngày 13/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai) 

6. Sổ cấp Chứng nhận Bồi dưỡng Trải nghiệm sáng tạo 

(Theo Quyết định số 364/QĐ-CĐSP ngày 12/7/2017của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai) 

7. Sổ cấp Chứng nhận bồi dưỡng cán bộ Quản lí Giáo dục năm 2017
(Theo Quyết định số 499/QĐ-CĐSP ngày 8/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

8. Sổ cấp Chứng nhận bồi dưỡng phương pháp dạy học Toán bằng Tiếng anh năm 2017
(Theo Quyết định số 393/QĐ-CĐSP ngày 3/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

9. Sổ cấp Chứng nhận bồi dưỡng Tiếng Mông năm 2017
(Theo Quyết định số 394/QĐ-CĐSP ngày 8/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

10. Sổ cấp Chứng chỉ Phương pháp dạy học kỹ thuật dạy học mô hình VNEN năm 2017
(Theo Quyết định số 363/QĐ-CĐSP ngày 12/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)