Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Danh sách sinh viên các đoàn thực tập năm học 2010 -2011

Gửi vào: 18:21 14/01/2011

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi danh sách sinh viên các đoàn thực tập năm học 2010 - 2011.

Click vào tên lớp để tải file về máy

Quyết định phân công trưởng đoàn thực tập sư phạm

Lớp CM5

Lớp CM6A, CM6B

Lớp M12

Lớp TH3A, TH3B, TH2

Mọi vấn đề thắc mắc, liên hệ cô Thảo, Phòng ĐT và NCKH