Thứ Tư, 22/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

Gửi vào: 14:43 27/08/2016

Click để tải Chi tiết Công văn hướng dẫn
Click để tải Các biểu mẫu
 

Căn cứ Công văn số 2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Ngân hàng chính sách xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV;
Căn cứ Công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29 tháng 3 năm 2011của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV.
Nhà trường hướng dẫn thủ tục xác nhận cho HSSV đang theo học tại trường được vay vốn tín dụng HSSV cụ thể như sau:

1. Đối tượng được xác nhận vay vốn:

Học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, bao gồm:
- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hay chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng.
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của nhà nước.
- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Điều kiện để được vay vốn:

Học sinh, sinh viên là đối tượng được xác nhận vay vốn đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay phải có một trong các loại giấy tờ xác minh, cụ thể là:
- Đối với HSSV năm thứ nhất, phải có Giấy báo trúng tuyển của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
- Đối với HSSV từ năm thứ hai trở đi phải có Giấy xác nhận của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: Cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

3. Mức vay:

HSSV thuộc diện được vay vốn (thuộc đối tượng xác nhận, có đủ các điều kiện được vay vốn) được vay vốn tối đa theo quy định là: 1.100.000 đồng/tháng/1HSSV (theo công văn số 1196/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ).

4. Thủ tục, trình tự hồ sơ xác nhận cho HSSV được vay vốn:

4.1. Thủ tục hồ sơ

- Giấy xác nhận đối với tất cả HSSV (mẫu số 01/TDSV)
- Bảng tổng hợp danh sách HSSV đăng ký vay vốn đối với tập thể lớp và toàn khoa.(mẫu 02)
- Bảng tổng hợp danh sách HSSV được vay vốn (Số lượng, số tiền, ngân hàng cho vay) đối với tập thể lớp và toàn khoa (mẫu 03)

4.2. Trình tự thực hiện

Để đảm bảo tính khoa học và phân cấp quản lý rõ ràng, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý và hiệu quả công việc, nhà trường quy định về trình tự như sau:
- GVCN tổng hợp giấy xác nhận (mẫu số 01). Lập bảng tổng hợp vào 2 biểu số 2 và số 3.
- Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, ký xác nhận và trình lãnh đạo khoa
- Các khoa ký xác nhận, tổng hợp và nộp về phòng Công tác HSSV
- Phòng Công tác HSSV kiểm tra, rà soát trình lãnh đạo trường.

...

Click để tải Chi tiết Công văn hướng dẫn
Click để tải Các biểu mẫu