Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hướng dẫn đăng kí khối lượng học tập Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Gửi vào: 15:33 12/06/2017

>> Chi tiết  Công văn số 151/CĐSP-ĐTNCKH

Thực hiện quy chế đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 394/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và công văn số 112/CĐSP-ĐTNCKH ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn chuẩn bị cho hoạt động đào tạo hệ chính quy năm học 2017 - 2018, Nhà trường hướng dẫn các khoa/tổ, cố vấn học tập (CVHT) triển khai cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy đăng ký khối lượng học tập học kì 1, năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Yêu cầu về việc đăng kí khối lượng học tập

1.1. Đối với sinh viên


- Cần nghiên cứu kỹ quy chế đào tạo, quy chế chuyên môn, kế hoạch đào tạo của ngành học, điều kiện tiên quyết các học phần, quy định chuẩn đầu ra,... đồng thời thường xuyên theo dõi kết quả học tập, kết quả đăng ký, lịch học trên trang cá nhân để tránh mắc phải các tồn tại của năm học trước như không biết cách đăng ký, tham gia học tập không đúng theo kết quả đăng ký, học nhầm lớp, thi nhầm phòng, tham gia học tập mà không đăng ký,...

- Lựa chọn các học phần khoa học, đảm bảo điều kiện tiên quyết của từng học phần, phù hợp với lựa chọn của cá nhân, đăng ký khối lượng học tập đúng quy định: tối thiểu 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối đối với sinh viên xếp hạng học lực bình thường; tối thiểu 10 tín chỉ, tối đa 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ trừ học kỳ cuối khóa đối với sinh viên đang trong thời gian xếp hạng học lực yếu.

Lưu ý: Đối với một số ngành đặc thù, sinh viên đang xếp hạng học lực yếu có nguyện vọng học hơn 14 tín chỉ cần có đơn đề nghị ghi rõ lý do, nhà trường sẽ xem xét có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp.

- Nghiêm túc thực hiện việc đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018 theo đúng quy trình, thời gian quy định tại Mục 3 của công văn này.

- Có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu truy cập trang tài khoản cá nhân của mình, tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký hộ; tự chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và kết quả đăng ký của cá nhân.

1.2. Đối với cố vấn học tập

- Tăng cường việc phổ biến quy chế đào tạo tín chỉ, quy định chuẩn đầu ra ngành đào tạo cho sinh viên để sinh viên hiểu sâu, hiểu rõ và thực hiện đúng, có hiệu quả; đôn đốc sinh viên rà soát kế hoạch đào tạo của ngành học, kết quả thi học phần để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch trả nợ môn, thường xuyên truy cập cổng thông tin cá nhân để tra cứu lịch học, lịch thi,...

- Rà soát kết quả đăng ký khối lượng học tập của từng sinh viên theo hạng học lực và thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tham gia học tập của sinh viên lớp cố vấn; dự kiến phương án tư vấn học tập hợp lý đối với những trường hợp sinh viên có nguy cơ cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, học chậm tiến độ quá nhiều,...

- Đôn đốc sinh viên tham gia học tập tin học, ngoại ngữ để đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành học.

2. Hình thức đăng ký


Sinh viên đăng ký trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường (tại địa chỉ http://117.0.39.65) bằng tài khoản cá nhân. CVHT duyệt kết quả đăng ký của sinh viên trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường bằng tài khoản CVHT.

3. Thời gian, nội dung


3.1. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2,3:


- Trước ngày 17/7/2017: Sinh viên nghiên cứu quy chế, kế hoạch đào tạo của ngành học, thời khóa biểu, điều kiện tiên quyết các học phần, điều kiện kiến tập, thực tập, yêu cầu về điểm số các học phần chuyên ngành... để dự kiến các học phần đăng ký.

- Từ ngày 18 - 23/7/2017: Sinh viên nghiên cứu lịch học cụ thể của các học phần, giảng viên giảng dạy để đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 trên cổng thông tin đào tạo bằng tài khoản cá nhân.

- Ngày 25/7/2017: Phòng Đào tạo - NCKH công khai danh sách sinh viên đăng ký thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung (nếu có) từ ngày 26/7/2017 - 31/7/2017.

- Trước ngày 20/8/2017: Sau khi có kết quả xếp hạng học lực học kỳ 2 năm học 2016 - 2017, CVHT căn cứ vào kết quả xếp hạng học lực để tư vấn, hướng dẫn sinh viên hoàn thiện đơn xin rút học phần đã đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm); CVHT ký xác nhận vào đơn (sinh viên làm 2 đơn, 1 đơn sinh viên giữ, 1 đơn nộp về phòng Đào tạo). CVHT căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, phối hợp với cán bộ Phòng Đào tạo & NCKH tiến hành rút bớt học phần cho sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Từ ngày 21-24/8/2017: CVHT thông báo kết quả điều chỉnh đăng ký của sinh viên, duyệt kết quả đăng ký trên trang cố vấn học tập, đôn đốc sinh viên in phiếu kết quả đăng ký học phần từ trang cá nhân. CVHT rà soát kiểm tra kết quả đăng ký trên phiếu của từng sinh viên trước khi ký xác nhận.

- Trước ngày 30/8/2017: Phòng Đào tạo - NCKH nhận phiếu kết quả đăng ký học phần theo lớp cố định, chỉ nhận đơn đã có xác nhận của CVHT. CVHT cần rà soát kỹ kết quả đăng ký của từng sinh viên, theo dõi việc nộp lệ phí học lại, học cải thiện (nếu có) trước khi ký nộp đơn.

3.2. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ nhất:

- CVHT sắp xếp lịch gặp gỡ, phổ biến quy chế đào tạo, quy chế chuyên môn, khung kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch đào tạo ngành học,... đến sinh viên lớp cố vấn; hướng dẫn sinh viên truy cập tài khoản cá nhân và đăng ký khối lượng học tập trên cổng thông tin đào tạo từ ngày 04 - 05/9/2017.

- Từ ngày 06 - 08/9/2017: Sinh viên dăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1 Năm học 2017 - 2018 trên cổng thông tin đào tạo bằng tài khoản cá nhân.

- Ngày 11 - 12/9/2017: Phòng Đào tạo - NCKH công khai danh sách sinh viên đăng ký thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 13 - 15/9/2017.

- CVHT thông báo kết quả đăng ký đến sinh viên lớp cố vấn, duyệt kết quả đăng ký trên trang cố vấn, đôn đốc sinh viên in phiếu kết quả đăng ký học phần từ trang cá nhân; rà soát kiểm tra kết quả đăng ký trên phiếu trước khi ký xác nhận. Các lớp nộp phiếu kết quả đăng ký học phần đã có xác nhận của CVHT về Phòng Đào tạo - NCKH từ ngày 18 - 22/9/2017.

- Lưu ý: Những trường hợp sinh viên nhập học muộn, bổ sung thì CVHT hướng dẫn SV thực hiện các thao tác đăng ký theo quy trình trên, ký duyệt trên phiếu đăng ký học tập và lớp nộp phiếu kết quả đăng ký học phần đã có xác nhận của CVHT về Phòng Đào tạo - NCKH trong thời gian 01 tuần, tính từ ngày nhập học.

 >> Chi tiết  Công văn số 151/CĐSP-ĐTNCKH