Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hướng dẫn sinh viên đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1, Năm học 2015-2016

Gửi vào: 16:49 05/06/2015

Thực hiện quy chế đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 394/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và chuẩn bị cho năm học 2015-2016, nhà trường hướng dẫn các đơn vị, cố vấn học tập (CVHT) triển khai cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 của năm học 2015-2016 như sau:

1. Yêu cầu về việc đăng ký khối lượng học tập

1.1. Đối với sinh viên

- Cần nghiên cứu kỹ quy chế đào tạo, quy chế chuyên môn, kế hoạch đào tạo của ngành học, điều kiện tiên quyết của các học phần, quy định chuẩn đầu ra,... đồng thời thường xuyên theo dõi kết quả học tập, kết quả đăng ký, lịch học trên trang cá nhân để tránh mắc phải các tồn tại của năm học trước như không biết cách đăng ký, tham gia học tập không đúng theo kết quả đăng ký, học nhầm lớp, thi nhầm phòng,...

- Lựa chọn các học phần khoa học, đảm bảo điều kiện tiên quyết của từng học phần, phù hợp với lực học của cá nhân, đăng ký khối lượng học tập đúng quy định: tối thiểu14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa đối với sinh viên xếp hạng học lực bình thường, tối thiểu 10 tín chỉ, tối đa 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ trừ học kỳ cuối khóa đối với sinh viên đang trong thời gian xếp hạng học lực yếu.

Lưu ý: Đối với 1 số ngành đặc thù, sinh viên xếp hạng học lực yếu có nguyện vọng học hơn 14 tín chỉ (tối đa không quá 16 tín chỉ) cần có đơn đề đề nghị ghi rõ lý do, nhà trường sẽ xem xét có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp.

- Nghiêm túc thực hiện việc đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 theo đúng quy trình, thời gian quy định tại mục 2.

- Có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu truy cập tài khoản cá nhân của mình, tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký hộ. Nếu để xảy ra tình trạng trên sinh viên tự chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và kết quả đăng ký.

1.2. Đối với cố vấn học tập

- Tăng cường việc phổ biến quy chế đào tạo tín chỉ, quy định chuẩn đầu ra ngành đào tạo cho sinh viên để sinh viên hiểu sâu, hiểu rõ và thực hiện đúng, có hiệu quả; đôn đốc sinh viên rà soát kế hoạch đào tạo của ngành học, kết quả thi học phần để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học trả nợ môn, thường xuyên truy cập cổng thông tin cá nhân để tra cứu lịch học, lịch thi,...

- Rà soát kết quả đăng ký khối lượng học tập của từng sinh viên theo hạng học lực và thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình tham gia học tập của sinh viên lớp cố vấn; dự kiến phương án tư vấn học tập hợp lý đối với những trường hợp sinh viên có nguy cơ cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, học chậm tiến độ quá nhiều,...

- Đôn đốc sinh viên tham gia học tập tin học, ngoại ngữ để đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành học.

2. Hình thức đăng ký

Sinh viên đăng ký trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường bằng tài khoản cá nhân. CVHT duyệt kết quả đăng ký của sinh viên trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường bằng tài khoản của CVHT.

3. Thời gian, nội dung

3.1. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2, 3:

- Trước ngày 20/7/2015: Sinh viên nghiên cứu quy chế, khung kế hoạch đào tạo của ngành học, điều kiện tiên quyết các học phần, điều kiện kiến tập, thực tập... để dự kiến các học phần đăng ký.

- Từ ngày 20-30/7/2015: Sinh viên nghiên cứu lịch học cụ thể của các học phần, giảng viên giảng dạy để đăng ký khối lượng học tập.

- Ngày 04/8/2015: Công  khai danh sách sinh viên đăng ký thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 05-08/8/2015.

- Từ ngày 10-20/8/2015: Sau khi có kết quả xếp hạng học lực học kỳ 2 - năm học 2014-2015, CVHT căn cứ vào kết quả xếp hạng học lực tư vấn, hướng dẫn SV xin rút bớt học phần đã đăng ký, yêu cầu SV làm đơn, CVHT ký xác nhận vào đơn (SV làm 02 đơn, 01 đơn SV giữ, 01 đơn nộp về phòng Đào tạo). CVHT căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, phối hợp với cán bộ phòng Đào tạo & NCKH tiến hành rút bớt học phần cho sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Từ ngày 21-24/8/2015: CVHT thông báo kết quả điều chỉnh đăng ký của sinh viên, duyệt kết quả đăng ký trên trang cố vấn, đôn đốc sinh viên in phiếu kết quả đăng ký học phần từ trang cá nhân. CVHT rà soát kiểm tra kết quả đăng ký trên phiếu của từng SV trước khi ký xác nhận.

- Trước ngày 30/8/2015: Các lớp nộp phiếu kết quả đăng ký học phần đã có xác nhận của CVHT, Phòng Tài vụ (nếu có) về phòng Đào tạo & NCKH.

3.2. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ nhất:

- CVHT sắp xếp lịch gặp gỡ, phổ biến quy chế đào tạo, quy chế chuyên môn, khung kế hoạch đào tạo năm học, kế hoạch đào tạo ngành học,... đến sinh viên lớp cố vấn; hướng dẫn sinh viên truy cập tài khoản cá nhân và đăng ký khối lượng học tập trên cổng thông tin đào tạo từ ngày 14-20/9/2015.

- Từ ngày 21-27/9/2015: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 trên cổng thông tin đào tạo bằng tài khoản cá nhân.

- Ngày 29/9/2015: Công  khai danh sách sinh viên đăng ký thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 30/9-03/10/2015.

- Ngày 04-09/10/2015: CVHT thông báo kết quả đăng ký đến SV lớp cố vấn, duyệt kết quả đăng ký trên trang cố vấn, đôn đốc sinh viên in phiếu kết quả đăng ký học phần từ trang cá nhân. CVHT rà soát kiểm tra kết quả đăng ký trên phiếu trước khi ký xác nhận.

- Trước ngày 08/10/2015: Các lớp nộp phiếu kết quả đăng ký học phần đã có xác nhận của CVHT, phòng Tài vụ (nếu có) về phòng Đào tạo & NCKH.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Đào tạo & NCKH

- Chủ trì, tổ chức cho sinh viên cao đẳng chính quy đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1- Năm học 2014-2015.

- Tổng hợp kết quả đăng ký của SV, đầu mối liên hệ với cố vấn học tập trong việc thông báo kết quả đăng ký đến sinh viên.

4.2. Các khoa, tổ chuyên môn

- Chỉ đạo CVHT của khoa thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn học tập cho SV.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện kết quả học tập của sinh viên cao đẳng chính quy, đồng thời phát huy năng lực tự học, tăng cường ý thức tự học của sinh viên.

4.3. Cố vấn học tập

- Thông báo thời gian, hình thức đăng ký khối lượng học tập đến sinh viên; Tư vấn, hướng dẫn sinh viên tiến hành đăng ký; Giải đáp các thắc mắc của sinh viên trong quá trình đăng ký. (Lưu ý: CVHT các lớp cao đẳng chính quy năm thứ nhất lưu ý liên hệ phòng Đào tạo để lấy thông tin tài khoản cố vấn và danh sách tên đăng nhập/mật khẩu truy cập tài khoản cá nhân của sinh viên).

- Phối hợp với cán bộ phòng Đào tạo & NCKH để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên (nếu có).

                - Kiểm soát kết quả đăng ký khối lượng học tập của từng sinh viên, đảm bảo sinh viên đăng ký đúng quy định.

- Tăng cường việc phổ biến quy chế đào tạo tín chỉ, quy định chuẩn đầu ra ngành đào tạo cho sinh viên để sinh viên hiểu sâu, hiểu rõ và thực hiện đúng, có hiệu quả; đôn đốc sinh viên rà soát khung kế hoạch đào tạo của ngành học, điều kiện tiên quyết của các học phần, kết quả thi học phần để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập, trả nợ môn; nhắc nhở sinh viên thường xuyên truy cập trang cá nhân để tra cứu kết quả học tập, lịch học, lịch thi; phát hiện và có biện pháp tư vấn, hướng dẫn kịp thời đối với những trường hợp sinh viên diện cảnh báo học tập...

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vường mắc thì các khoa thông báo về phòng Đào tạo & NCKH để tổng hợp, trình lãnh đạo trường giải quyết. Nhà trường yêu cầu các khoa (tổ) và cố vấn học tập nghiêm túc thực hiện./.

Theo Công văn Số: 82 /CĐSP-ĐTNCKH ngày  06  tháng 05 năm 2015