Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo Kết quả đăng ký học phần tín chỉ Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Gửi vào: 00:05 27/07/2014

Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 của sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2, 3. Click để tải chi tiết kết quả:

>> Hướng dẫn đăng ký học phần 
>> Chi tiết chương trình đào tạo các ngành 

DANH SÁCH SV KHỐI CĐ12 ĐÃ ĐĂNG KÝ HP VÀ KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT CỦA CVHT

DANH SÁCH SV KHỐI CĐ12 ĐÃ ĐĂNG KÝ HP VÀ KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT CỦA CVHT

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Lưu ý:

1. Các sinh viên đã hoàn thành đăng ký học phần qua cổng thông tin mà chưa được duyệt kết quả đăng ký học phần cần liên hệ ngay với cố vấn học tập để được hướng dẫn và giải đáp.

2. Các sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học phần tín chỉ Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 hoàn thành việc đăng ký trước 23h59 ngày 29/7/2014

3. Cố vấn học tập có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của sinh viên, kiểm tra và duyệt đăng ký học phần của sinh viên. Trường hợp không duyệt đăng ký của sinh viên cần giải thích rõ lý do và tư vấn cho sinh viên đăng ký lại.