Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015

Gửi vào: 08:01 26/09/2014

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015; căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động KH&CN năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu

 1. Mục đích
- Tạo ra các sản phẩm KH&CN, các giải pháp giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong công tác giáo dục, giảng dạy, quản lý trường học,... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các hoạt động KH&CN; đẩy mạnh phong trào hoạt động KH&CN trong sinh viên; hình thành và nâng cao kỹ năng NCKH cho giảng viên, sinh viên.
- Góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm năng khoa học và công nghệ của trường CĐSP Lào Cai, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác về các hoạt động KH&CN.

Click VÀO ĐÂY để tải chi tiết nội dung