Chủ Nhật, 19/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giới thiệu phòng Tài vụ

Gửi vào: 16:58 03/01/2015

Điện thoại: 0203.820.407
Email: phongkhtc.c08@moet.edu.vn

1. Quá trình phát triển:

Phòng Tài vụ tiền thân là Tổ Tài vụ được ra đời ngay khi trường thành lập. Thời gian đầu, Tổ trực thuộc phòng Tổ chức - Hành chính gồm 5 cán bộ. Từ 2004, Tổ Tài vụ trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Tháng 7 năm 2011, Tổ được nâng cấp thành Phòng Tài vụ. Hiện nay, Phòng có 4 cán bộ, trong đó có Trưởng phòng, 02 kế toán, 01 thủ quỹ.

Trưởng phòng Tài vụ qua các năm:

Đồng chí Hoàng Thị Thiệp: Tổ trưởng từ năm 1992 đến năm 2006.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền: Tổ trưởng (sau là Trưởng phòng) từ năm 2007 đến nay.

Cán bộ phòng Tài vụ: 100% có trình độ Đại học, vững vàng về nghiệp vụ Kế toán tài chính, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, liêm khiết.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Phòng Tài vụ đã tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về thực hiện chỉ đạo, quản lý về Tài chính và tài sản trong nhà trường.

Quản lý và phân phối các nguồn tài chính, đồng thời thanh toán, quyết toán với Nhà nước, các cấp, các ngành về sử dụng các nguồn Tài chính đó.

Thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin Tài chính liên quan đến hoạt động của nhà trường giúp Hiệu trưởng có cơ sở ra các quyết định Quản lý chính xác, phù hợp phục vụ kịp thời cho hoạt động của nhà trường theo quy định của Nhà nước;

Xây dựng phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nghiệp vụ chuyên môn Tài chính - Kế toán theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng qui chế, quy định hiện hành;

Xây dựng kế hoạch, dự toán Ngân sách theo quy định hiện hành; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Kiểm tra, kiểm kê định kỳ; tổng hợp, đề xuất việc chi tiêu mua sắm tài sản, sử dụng các nguồn vốn và thanh, quyết toán nguồn vốn;

 

 

Chi trả học bổng và trợ cấp xã hội cho HSSV nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng, khích lệ cán bộ, giáo viên trong trường phấn đấu làm việc, giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phòng Tài vụ đã không ngừng học hỏi, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Tài chính; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ viên chức trong phòng; tích cực đề xuất với lãnh đạo các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản của nhà trường.

Trong các phong trào thi đua, phòng Tài vụ đã tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường cũng như các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn, Hội chữ thập đỏ tổ chức, đóng góp tích cực vào thành tích xây dựng nhà trường.

Hàng năm, Phòng Tài vụ luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, cán bộ Phòng đều đạt Lao động tiên tiến, một số đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, phòng Tài vụ sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trong giai đoạn mới.

 

 

Tập thể phòng Tài vụ


2. Cơ cấu tổ chức

 

 NGUYỄN THỊ HIỀN

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài vụ
- Ngày sinh: 24/4/1976
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Kế toán
- Số điện thoại liên hệ: 0982431279
- Công tác từ năm: 1999

 NGUYỄN THỊ HUYỀN NHUNG

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài vụ
- Ngày sinh: 03/9/1984
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Kế toán
- Số điện thoại liên hệ: 0983184982
- Công tác từ năm: 2004 
 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

- Chức vụ: Viên chức phòng Tài vụ - Kế toán
- Ngày sinh: 18/7/1983
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Kế toán
- Số điện thoại liên hệ: 0934477800
- Công tác từ năm: 2004

 NGUYỄN THỊ LOAN

- Chức vụ: Viên chức phòng Tài vụ - Thủ quỹ
- Ngày sinh: 15/2/1977
- Trình độ: Đại học
- Chuyên ngành đào tạo: Tài chính- Kế toán
- Số điện thoại liên hệ: 0979800559
- Công tác từ năm: 2003
NGUYỄN THỊ LUYẾN

- Chức vụ: Viên chức phòng Tài vụ - Thủ quỹ
- Ngày sinh: 27/11/1967
- Trình độ: Trung Cấp
- Chuyên ngành đào tạo: Y Sỹ đa khoa
- Số điện thoại liên hệ: 0978300967
- Công tác từ năm: 1984