Thứ Hai, 21/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giới thiệu phòng Tổ chức - Hành chính

Gửi vào: 22:13 05/01/2012

1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Phòng Tổ chức - Hành chính tiền thân là Tổ Hành chính - Tổ chức được ra đời năm 1992. Năm 2000 được tách ra thành Phòng Hành chính và Phòng Tổ chức - Học sinh Sinh viên; năm 2001 tổ chức lại thành 2 phòng: Tổ chức - Hành chính và Công tác HSSV.

Buổi đầu mới thành lập, chưa có Ban Giám hiệu cùng các Phòng, Khoa, một số cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ phụ trách công tác tổ chức - hành chính nên việc xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất cùng các điều kiện phục vụ cho các hoạt động của nhà trường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và tinh thần quyết tâm vượt khó, các cán bộ viên chức của tổ Hành chính - Tổ chức đã tham mưu và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời, chủ động, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo, duy trì các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động dạy học của nhà trường nói riêng.

Từ năm 2001 đến nay, phòng Tổ chức - Hành chính được kiện toàn, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo nhà trường về công tác tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, y tế và bảo vệ. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, phòng Tổ chức - Hành chính đã tham mưu và góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức bộ máy, đảm bảo an ninh, y tế trường học, đề xuất, mua sắm, quản lý, khai thác và sử dụng trang bị, thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho hoạt động chung của Trường. Năm 1992 khi mới thành lập, nhà trường chưa kiện toàn được bộ máy tổ chức, giáo viên chỉ có 26 người, trong đó có 15 giáo viên trực tiếp giảng dạy, trong đó có 2 thạc sỹ. Đến nay, nhà trường đã thành lập 5 phòng, 6 khoa, tổ chuyên môn, 01 trung tâm ngoại ngữ - tin học; đội ngũ CBVC có 116 người, trong số 93 giảng viên của nhà trường đã có 01 tiến sĩ: 01, 51 thạc sĩ: 51 (NCS: 05); 41 cử nhân (đang học thạc sỹ: 06); cơ sở vật chất, phòng học ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, thiết bị dạy - học bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường.

 

Mặc dù công việc nặng nề, khó khăn nhưng Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm đều đựơc công nhận là đơn vị Lao động tiên tiến. Nhiều cán bộ của Phòng được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

1. CN. Nguyễn Vinh Xô: Tổ trưởng từ năm 1992 đến tháng 5 năm 1993.

2. Đồng chí Đặng Xuân Hán: Tổ trưởng từ tháng 5 năm 1993 đến tháng 1 năm 1996.

3. CN.Nguyễn Văn Vân: Tổ trưởng từ tháng 2 năm 1996 đến 7 năm 1999.

4. CN. Hoàng Văn Dương: Trưởng phòng Hành chính từ 1999 đến 2001.

5. Th.s Trần Đức Kiếm: Trưởng phòng TC-HSSV từ 2000 - 2001.

6. CN. Hoàng Văn Dương: Trưởng phòng từ 2001 đến 2002.

7. CN. Nguyễn Văn Thuyết: Trưởng phòng từ 2003 đến 2008.

8. Th.s Dương Bích Nguyệt: Trưởng phòng từ 2009 đến 11 năm 2009.

9. CN. Nguyễn Văn Ánh: Phó trưởng phòng (phụ trách phòng) từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010.

10. Th.s Nguyễn Cao Sơn: Trưởng phòng từ tháng 3 năm 2010 đến 10 năm 2010.

11. CN. Nguyễn Văn Ánh: Phó trưởng phòng (phụ trách phòng) từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 8 năm 2013.

12. Th.s. Phạm Trường Minh: Trưởng phòng từ tháng 8 năm 2013 đến nay.
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý và điều hành các mảng công tác: Tổ chức - cán bộ, hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, y tế và Bảo vệ.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức - Cán bộ:

a) Tổ chức nhân sự:

- Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy.

- Tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ.

- Quản lý nhân sự: Hồ sơ cán bộ, viên chức; Lao động (biên chế và hợp đồng).

- Soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức - nhân sự.

b) Chế độ chính sách:

- Xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện về chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức.

- Thực hiện chuyển, xếp, nâng ngạch, bậc lương; nghỉ hưu, BHXH, BHYT, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và các phụ cấp khác đối với cán bộ, viên chức.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài trường để giải quyết những vấn đề về chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động và nhân dân khi có yêu cầu.

- Soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực chế độ chính sách.

2.2. Tổng hợp - Thi đua:

a) Tổng hợp

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của Nhà trường theo từng tuần, tháng, năm và giai đoạn.

- Tổng hợp, lưu trữ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện, theo dõi, đôn đốc và thu thập, tổng hợp thông tin.

- Kiểm tra thể thức và tính pháp lý của văn bản trước khi ban hành.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ và đột xuất; viết các báo cáo theo quy định.

b) Thi đua

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật, tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến.

- Soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực tổng hợp. thi đua, khen thưởng. 

2.3. Cở sở vật chất, phục vụ:

a) Cơ sở vật chất:

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, ... phục vụ cho công tác và các hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng các quy định, quy trình mua sắm bổ sung cơ sở vật chất; quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất của Trường.

- Soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực cơ sở vật chất.

b) Phục vụ:

- Phục vụ lễ tân, đưa đón, tiếp khách đến làm việc với nhà trường; phục vụ, trang trí các hội nghị, hội thảo, lễ hội; phòng làm việc của Lãnh đạo và phục vụ các hoạt động dạy - học tại giảng đường.

- Tạo dựng cảnh quan khuôn viên nhà trường: trang trí các khu nhà làm việc; sắp đặt biển bảng thông báo, chỉ dẫn; trang trí phòng họp, phòng khách, sân khấu, ...; thiết kế sơ đồ, lựa chọn cây giống để trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh- sạch- đẹp.

- Điều hành, quản lý sử dụng xe ô tô phục vụ lãnh đạo trường và các hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường.

2.2.4. Y tế, văn thư - lưu trữ, thông tin tuyên truyền

a) Y tế:

- Chăm sóc sức khỏe, khám bệnh ban đầu cho CB, VC và HSSV.

- Hướng dẫn, kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt của CB,VC và HSSV.

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất dùng cho phòng bệnh và khám chữa bệnh ban đầu; tổ chức khám sức khoẻ đầu vào cho HSSV theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế đối với CB, VC và HSSV; tư vấn Bảo hiểm toàn diện (không bắt buộc) đối với người có nhu cầu mua.

- Soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực y tế,

b) Văn thư - Lưu trữ:

- Quản lý con dấu, tiếp nhận, lưu trữ, thống kê, nhân bản và phân bổ công văn, tài liệu, báo chí, thư từ theo quy định;

- Cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường và giải quyết các loại giấy tờ khác theo quy định.

c) Thông tin - Tuyên truyền:

- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc phục vụ công tác Thông tin - tuyên truyền của nhà trường; tham gia quản lý và sử dụng hệ thống mạng của Trường;

2.2.5. Bảo vệ, điện, nước:

a) Bảo vệ:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của bảo vệ, duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất tài sản.

- Hướng dẫn, kiểm soát mọi đối tượng ra, vào cơ quan trường học

b) Điện, nước

- Đảm bảo cấp điện, nước cho hoạt động của nhà trường; đóng và tắt đèn bảo vệ và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trong phạm vi trường vào chiều tối và rạng sáng.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng CSVC: Khóa phòng; thiết bị điện; thiết bị nước; ... Báo cáo lãnh đạo phòng, đề xuất phương án để kịp thời khắc phục những hỏng hóc hay sự cố về điện, nước, ...

- Phục vụ âm thanh, ánh sáng và sân khấu cho các hoạt động của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


Các bài đã đăng