Thứ Năm, 24/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

Gửi vào: 11:18 05/04/2017

 

Click CHI TIẾT THÔNG BÁO để tải chi tiết điểm thi về máy tính

Căn cứ Quyết định số 4593/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai; Quyết định số 86/QĐ-CĐSP ngày 7/3/2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 ngày 04/4/2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (có biểu kết quả kèm theo).

- Thời gian nhận đơn khiếu nại: Từ ngày 05/4 đến hết ngày 15/4/2017 trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức - Hành chính

- Thời gian xem xét, giải quyết: Từ ngày 16/4/16/4 đến hết ngày 28/4/2017.

Nhà trường chỉ xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kết quả tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp, không thực hiện đối với điểm phỏng vấn hoặc thực hành. Sau thời gian xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển.

Trân trọng thông báo./.