CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1488878304-ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-le-nin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-.htm

Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Gửi vào: 16:08 07/03/2017

Kế hoạch cuộc thi (Click chuột vào đây để xem chi tiết)

Thể lệ cuộc thi (Click chuột vào đây để xem chi tiết)

Đường link cho kỳ thi :   http://anhsangsoiduong.vn/