Thứ Tư, 28/09/2016
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 3.550.196
Trực tuyến: 4
Thay va tro truong CDSP Lao Cai tich cuc tham gia boi duong ngoai ngu - tin hoc de dap ung cac quy dinh ve chuan dau ra va chuan nghe nghiep
Ngoại ngữ và tin học có mối quan hệ khá gần gũi với nhau. Nếu chúng ta giỏi tiếng Anh, chúng ta có thể tiếp cận rất nhanh với những kiến thức tin học, có thể sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phức tạp. Ngược lại, nếu chúng ta sử dụng thành thạo tin học, internet, chúng ta có thể học ngoại ngữ qua các phần mềm hỗ trợ, các website học trực tuyến, v.v...

(CĐSPLC) - Chúng tôi về với nghĩa trang Trường Sơn vào một chiều tháng 7 (âm lịch) mang theo bao cảm xúc. Trong nắng gió ngút ngàn của núi rừng Trường Sơn- một địa danh gắn liền với những thời khắc sinh tử, để rồi hàng ngàn, hàng triệu anh hùng đã ngã xuống, nằm mãi với đất thiêng nơi đây.