Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Chính quy

TUYEN SINH

Đề án tuyển sinh Hệ Cao đẳng Chính quy năm 2019

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2017.Click vào liên kết dưới đây để tải toàn văn Đề án:


TUYEN SINH

Kế hoạch tuyển sinh năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, quy định liên kết đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách chi đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 như sau:THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 4 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 3 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 3 CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 2)
THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ THU HỒ SƠ TUYỂN SINH BỔ SUNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Bồi dưỡng

TUYEN SINH

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông. Click để xem chi tiết nội dung thông báo


TUYEN SINH

Trường CĐSP Lào Cai thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức. Click để xem chi tiết nội dung