Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Các công văn của Ban Tổ chức Hội thi các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai

Gửi vào: 15:41 06/04/2016


Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 24/2/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai, ngày 06/4/2016 Ban Tổ chức Hội thi các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai đã ban hành:

Kế hoạch số 89/KH-BTC ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai

Thông báo số 25/TB-BTC ngày 06/4/2016 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Hội thi các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 tại tỉnh Lào Cai