Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hội thi Giảng viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019

Gửi vào: 21:31 28/12/2018

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Kế hoạch số 87/KH-CĐSP ngày 29/10/2018, Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019 được tổ chức từ ngày 14/12 đến 20/12/2018, với mục đích:
- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt trong nhà trường, tạo điều kiện cho giảng viên thể hiện năng lực giảng dạy, NCKH
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, giúp Nhà trường đánh giá thực trạng giảng dạy, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
- Công nhận và suy tôn giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường đồng thời lựa chọn giảng viên giỏi tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia.
Hội thi có 13 giảng viên tham gia dự thi. Mỗi giảng viên phải thực hiện 03 nội dung: Thi NCKH; thi Hiểu biết và thi giảng.
Thi hiểu biết: Thi viết, thời gian 45 phút.
Nội dung: Hiểu biết về Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Điều lệ trường cao đẳng; Quy chế đào tạo tín chỉ; Quy chế học sinh - sinh viên; Quy chế đào tạo TCCN, Hướng dẫn số 115 về kiểm tra, đánh giá; Hiểu biết chung về giáo dục học và các tình huống trong giảng dạy và trong các hoạt động giáo dục.
Thi giảng: Mỗi giảng viên thực hiện 2 tiết giảng trên lớp; trong đó, một tiết do giảng viên tự lựa chọn, một tiết do Ban tổ chức bốc thăm.
Thi Nghiên cứu khoa học: Giảng viên lựa chọn 01 trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học được đề xuất, xây dựng thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và bảo vệ thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu khoa học trước Ban Giám khảo Hội thi.
Hội thi đã được tổ chức theo đúng Điều lệ, Kế hoạch, bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, động viên các giảng viên trong trường cùng học hỏi, trao đổi, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Hội thi đã tạo điều kiện để giảng viên, SV thể hiện năng lực dạy - học; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học. Qua Hội thi các Ban giám khảo đã tuyển chọn được những giảng viên giỏi và tập thể đạt thành tích cao để công nhận và suy tôn.
Kết quả Hội thi:
Có 12/13 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường năm học 2018-2019.
* Giải từng nội dung thi: 03 giải (mỗi nội dung thi có 01 giải nhất):
Giải nhất nội dung thi hiểu biết, xử lý tình huống: đ/c Đặng Văn Lâm - Tổ BMC;
Giải nhất nội dung thi Nghiên cứu khoa học: đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - Khoa THMN;
Giải nhất nội dung thi giảng: đ/c Giàng Thị Gấm - Khoa THMN.
* Giải cá nhân: 03 giải
- Giải nhất: đ/c Giàng Thị Gấm.
- Giải nhì: đ/c Nguyễn Thị Phương Thanh.
- Giải ba: đ/c Nguyễn Thị Hương Giang.
Giải tập thể: danh hiệu Tập thể chuyên môn giỏi thuộc về Khoa Tiểu học - Mầm non