Thứ Bảy, 20/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Trường CĐSP Lào Cai tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017

Gửi vào: 09:39 14/08/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 52 - HD/BTGTU, ngày 14/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về "Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên", trong các ngày từ 10 - 2/7/2017, trường CĐSP Lào Cai chủ trì phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho trên 140 cán bộ, giảng viên, nhân viên của 2 nhà trường.

 
Đồng chí Đỗ Văn Lược - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
triển khai các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2017

Đồng chí Đỗ Văn Lược - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã dự và trực tiếp triển khai các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tình hình chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế, trong nước và tỉnh Lào Cai nổi bật từ đầu năm đến nay; chương trình hành động, kế hoạch của đảng bộ địa phương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% cán bộ giảng viên đã đạt kết quả từ trung bình trở lên (trong đó, đạt loại Giỏi chiếm 20%, Khá 79%). Đợt bồi dưỡng đã có nội dung thiết thực, cập nhật thông tin, kiến thức mới, phù hợp với cán bộ, giảng viên 2 nhà trường trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Dưới đây là 1 số hình ảnh khóa bổi dưỡng:

Đồng chí Vũ Thị Bình - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc 

 

 

 Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Tin: Nguyễn Hoài Nam
Ảnh: Nguyễn Cao Đăng