Thứ Tư, 20/06/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa với những nội dung thiết thực, bổ ích cho HSSV năm cuối

Gửi vào: 09:32 23/04/2017

Thực hiện công văn số 3836/BGDĐT- CTHSSV ngày 08/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2016 - 2017; trong 3 ngày 18-20/4/2017 trường CĐSP Lào Cai đã tổ chức thành công "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khoá" năm học 2016 - 2017.

Kết thúc khoá học, trên 400 HSSV năm cuối nhà trường đã tiếp thu các nội dung: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. HSSV cũng đã hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, các quy chế, quy định về đào tạo, thi cử; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

 

Đặc biệt, nhà trường đã phối hợp với Ban Dân vận - Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai một số kiến thức cơ bản về công tác vận động quần chúng của Đảng; đặc điểm tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tỉnh; những nét cơ bản về phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai, những hủ tục lạc hậu đang tồn tại ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nói chung và ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nói riêng do các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận - Tỉnh uỷ Lào Cai triển khai.

Trường cũng phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng giáo viên của ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai trong thời gian qua và định hướng thời gian tới đây, giúp HSSV yên tâm học tập, rèn luyện và công tác.

Nhà trường cũng đã lồng ghép đợt sinh hoạt chính trị bằng việc phối hợp với BCH Quân sự Thành phố Lào Cai tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippin đối với yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc. Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Sau khoá học, HSSV năm cuối đã làm bài thu hoạch kết quả, 100% HSSV đạt kết quả.

Tin: Nguyễn Nam
Ảnh: Cao Đăng