Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy dinh chuan dau ra cua cac nganh dao tao cao dang va trung cap chuyen nghiep

Quy định chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Công khai Quy định chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai


Cong khai thong tin cap van bang, chung chi

Công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện công văn số 8428/BGDĐT-PC về việc Công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang điện tử. Trường CĐSP Lao Cai công khai thông tin cấp văn bằng chứng chỉ.