Thứ Bảy, 23/06/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Cong khai cam ket chat luong dao tao cua co so giao duc dai hoc, cao dang nam hoc 2014-2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015


Cong khai co so vat chat, tai chinh cua co so giao duc dai hoc, cao dang nam hoc 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất, tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai cơ sở vật chất, tài chính năm học 2014-2015. Click để xem chi tiết nội dung


Du thao bao cao tu danh gia giai doan 2008-2009 den 2012-2013

Dự thảo báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2008-2009 đến 2012-2013

Kính gửi các đơn vị dự thảo báo cáo tự đánh giá gian đoạn năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường


Cong khai van bang nam 2013

Công khai văn bằng năm 2013

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai văn bằng năm 2013 (hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học)


Cong khai cam ket chat luong dao tao cua co so giao duc dai hoc, cao dang nam hoc 2013-2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014


Danh muc chuan dau ra cac nganh dao tao Cao dang va Trung cap chuyen nghiep

Danh mục chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Click để xem chi tiết Quyết định số 237/QĐ-CĐSP ngày 10/7/2013 về việc Ban hành Quy định chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp


Bao cao tu danh gia giai doan 2004-2008

Báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2004-2008

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai báo cáo tự đáng giá giai đoạn 2004.2008


Cong khai chung chi GDTC, GDQP nam 2013

Công khai chứng chỉ GDTC, GDQP năm 2013

Trường CĐSP Lào Cai công khai thông tin chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng năm 2013


Cong khai van bang chung chi nam 2012

Công khai văn bằng chứng chỉ năm 2012

Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai công khai số hiệu văn bằng - chứng chỉ năm 2012


Cong khai cam ket chat luong dao tao cua co so giao duc dai hoc, cao dang nam hoc 2011-2012

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012

Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012