Thứ Bảy, 20/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Công khai văn bằng, chứng chỉ năm 2016

Gửi vào: 08:32 13/06/2016

 

1. Sổ bằng cao đẳng thi lại
(Theo Quyết định số 21/QĐ-CĐSP ngày 15/1/2016
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

2. Sổ cấp Chứng chỉ Giáo dục thể chất
(Theo Quyết định số 174/QĐ-CĐSP ngày 11/5/2016
của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai)

3. Sổ bằng cao đẳng chính quy
(Theo Quyết định số 360/QĐ-CĐSP ngày 28/7/2016
của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai)

4. Sổ bằng trung cấp chính quy
(Theo Quyết định số 360/QĐ-CĐSP ngày 28/7/2016
của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai)

5. Sổ bằng cao đẳng liên thông 
(Theo Quyết định số 360/QĐ-CĐSP ngày 28/7/2016
của Hiệu trưởng Trường CĐSP Lào Cai)