Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tổ chức học phần Kiến tập – Thực hành sư phạm Ngành Giáo dục Mầm non

Gửi vào: 14:45 09/03/2016I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Giúp sinh viên
- Tìm hiểu tổng quan về hoạt động của trường mầm non, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên mầm non, các tổ chức trong trường mầm non.
- Tiếp cận các phương pháp giáo dục khoa học hiện đại trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường MN.
- Làm quen với nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và hình thành các kỹ năng sư phạm trong giáo dục trẻ ở trường mầm non.
- Hình thành lòng yêu nghề, mến trẻ, tích cực rèn luyện hoàn thiện nhân cách người giáo viên mầm non.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai về đào tạo giáo viên mầm non;
- Đoàn kết, hợp tác, tích cực trao đổi với bạn, học hỏi giáo viên hướng dẫn;
- Đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, nội dung chương trình, phù hợp điều kiện thực tế của các trường mầm non và trường CĐSP Lào Cai;
- Hoàn thành bài tập thu hoạch có chất lượng.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng, số lượng, thời gian, địa điểm.
- Sinh viên lớp CĐ15MAMNON1,2,3 - Trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm thứ 1.
- Số lượng: 132 sinh viên.

Click KẾ HOẠCH KIẾN TẬP để xem chi tiết nội dung