Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất dự giờ của giáo viên tại trường tiểu học, năm học 2015 - 2016

Gửi vào: 14:28 09/03/2016

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, chương trình chi tiết học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên năm thứ nhất, nhà trường xây dựng kế hoạch cho sinh viên dự giờ của giáo viên trường Tiểu học như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích


- Giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn nhà trường Tiểu học; hoạt động của người giáo viên, tổ chức lớp học thông qua quan sát các hoạt động trong tiết học.

- Sinh viên có cơ hội củng cố và lĩnh hội những kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục trong và ngoài lớp cùng với một số kỹ thuật dạy học đặc trưng của mỗi môn học.

- Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện đúng kế hoạch Tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất dự giờ của giáo viên tại trường tiểu học, năm học 2015 - 2016.

- Phù hợp điều kiện thực tế của trường phổ thông và trường CĐSP Lào Cai.

Click KẾ HOẠCH CHI TIẾT để xem chi tiết nội dung