Thứ Bảy, 23/09/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bien phap quan ly hoat dong tu hoc mon Co so so hoc doi voi sinh vien nganh Toan o truong CDSP Lao Cai trong dao tao theo hoc che tin chi

Biện pháp quản lý hoạt động tự học môn Cơ sở số học đối với sinh viên ngành Toán ở trường CĐSP Lào Cai trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng và tính vào nội dung, thời lượng của chương trình. Thực tế cho thấy sinh viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình tự học. Do đó, để tự học của sinh viên có hiệu quả, giảng viên cần điều tra thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động tự học đối với sinh viên một cách phù hợp.


Mot so giai phap nham nang cao chat luong hoat dong Nghiep vu Su pham cho hoc sinh, sinh vien truong CDSP Lao Cai

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Nghiệp vụ Sư phạm cho học sinh, sinh viên trường CĐSP Lào Cai

Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh sinh viên trường CĐSP Lào Cai trong nhiều năm qua đã thu được kết quả đáng mừng, góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chung của Nhà trường. Bài viết của chúng tôi đề cập đến thực trạng và đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên trường CĐSP Lào Cai.


Xet duyet de tai Nghien cuu khoa hoc nam hoc 2014-2015

Xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015

Năm học 2014-2015, trường CĐSP Lào Cai đẩy mạnh hoạt động KH&CN, nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường.


Tham du Hoi thao khoa hoc quoc te lan thu 4 ve khoa hoc va khoa hoc xa hoi nam 2014 tai Thai Lan

Tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về khoa học và khoa học xã hội năm 2014 tại Thái Lan

Tại tiểu ban Khoa học xã hội và Nhân văn, đồng chí Đặng Thị Oanh đã trình bày tham luận khoa học với tiêu đề: "Biểu tượng nước trong văn hóa của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam". Bài tham luận đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của các nhà khoa học tham dự hội thảo.


Hoi nghi tong ket hoat dong KH&CN nam hoc 2013-2014 va trien khai hoat dong KH&CN nam hoc 2014-2015.

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2013-2014 và triển khai hoạt động KH&CN năm học 2014-2015.

Sáng ngày 29/8/2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tổ chức Hội nghị khoa học, nhằm tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2013 - 2014 và triển khai hoạt động KH&CN năm học 2014 - 2015.


Quy dinh ve quan ly de tai khoa hoc va cong nghe cap Bo cua Bo GDDT

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GDĐT

Văn bản này quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.