Chủ Nhật, 08/12/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Gửi vào: 10:55 07/02/2018

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ ra: để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo thì cần phải "Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế". Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay và thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì việc bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trở thành một nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1. Định hướng về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS
Để thực hiện triển khai Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ nội vụ đã có các Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Các Thông tư liên tịch nêu trên đã quy định danh mục các chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp, đồng thời hướng dẫn việc bổ nhiệm vào hạng và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Đây là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ chính sách và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Tất các viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập, đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp có nhu cầu được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải tham gia bồi dưỡng để có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
2. Việc triển khai công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại trường CĐSP Lào Cai
Căn cứ Công văn số 2676/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường CĐSP Lào Cai bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS của tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 4827/UBND-VX ngày 10/10/2017 về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, trong đó có Trường CĐSP Lào Cai xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên của tỉnh theo quy định.
Để thực hiện được nhiệm vụ đó, nhà trường đã tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nội dung các chuyên đề phù hợp với vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo từng hạng. Các chuyên đề được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho giảng viên thường xuyên bổ sung, cập nhập những nội dung mới cũng như kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng. Bên cạnh đó, nhà trường đã chủ động chuẩn bị đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và các điều kiện đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho hoạt động bồi dưỡng.
Năm học 2017 - 2018, nhà trường đã và đang tổ chức bồi dưỡng cho 338 giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trong đó bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III là 164 học viên, giáo viên tiểu học hạng IV là 94 học viên và giáo viên mầm non hạng IV là 80 học viên. Đây là những lớp bồi dưỡng đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các học viên nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, làm căn cứ để xét thăng hạng viên chức.
Công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng chương trình. Công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, điều này chứng tỏ chương trình và nội dung bồi dưỡng đã đáp ứng được nhu cầu người học. Hơn nữa 100% đội ngũ giáo viên đều đã nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác bồi dưỡng vẫn còn một số tồn tại như nề nếp, tính chuyên cần của học viên không cao. Nguyên nhân là do thời điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng chưa hợp lý.
Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi Đề án số 6 của Tỉnh Lào Cai về "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016-2020", nhà trường sẽ phối hợp với Sở nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trong tỉnh. Đồng thời, hiện nay nhà trường cũng đang tích cực tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các tỉnh lân cận như Yên bái, Lai Châu, Điện Biên.
3. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại trường CĐSP Lào Cai
3.1. Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và triển khai thực hiện kế hoạch
Công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng rất quan trọng trong triển khai bồi dưỡng. Vì vậy việc xây dựng kế hoạch cần cụ thể về thời điểm bồi dưỡng, cụ thể về nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng để việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đúng tiến độ.
Để làm tốt việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cần thực hiện tốt những nội dung sau: Điều tra nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên; Tư vấn cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên; Đánh giá kết quả học tập trong bồi dưỡng cho giáo viên theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.
3.2. Tổ chức quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên, đổi mới hình thức bồi dưỡng
Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực. Công tác kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng phải được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ, giải quyết những khó khăn vướng mắc của đơn vị, tạo điều kiện cho công tác bồi dưỡng đi vào nề nếp, có chất lượng.
Đổi mới hình thức bồi dưỡng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, do đó phải tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức nào để đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên, nâng cao chất lượng của công tác bồi dưỡng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của các nhà trường mà vẫn đảm bảo cho đội ngũ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đây là vấn đề nhà trường phải đặc biệt quan tâm.
3.3. Điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung nội dung bồi dưỡng giáo viên phù hợp với mục tiêu của công tác bồi dưỡng; đảm bảo tính đa dạng nhưng nhất quán, gắn với thực tiễn địa phương; đảm bảo tính kế thừa, tính linh hoạt, mềm dẻo, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp và khả thi. Trong quá trình điều chỉnh, bổ sung nội dung bồi dưỡng, cần lược bỏ các nội dung không cần thiết, bổ sung thêm các nội dung bồi dưỡng gắn với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, đáp ứng nhu cầu thực tiễn giáo dục hiện nay.
Để tạo điều kiện cho học viên học tập theo điều kiện cụ thể của các trường phổ thông, về hình thức bồi dưỡng Nhà trường sẽ mở các lớp theo đợt, có thể học các ngày trong tuần, cuối tuần hoặc trong hè song vẫn đảm bảo theo chương trình bồi dưỡng.

Ths. Nguyễn Thị Xuân
Khoa Tự nhiên - Trường CĐSP Lào Cai

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.