Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Gửi vào: 14:46 12/07/2017

 

Click VÀO ĐÂY để tải toàn văn thông báo 

 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Căn cứ nhiệm vụ năm học và Kế hoạch liên kết tổ chức Hội thảo Khoa học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học: “Bồi dưỡng giáo viên

và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và thực trạng giáo dục Việt Nam, tìm ra các giải pháp, mô hình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

2. Nội dung

- Những quan điểm mới về bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục;

- Kinh nghiệm quốc tế về bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục;

- Phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục hiện nay;

- Đề xuất giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay; 

- Đề xuất mô hình, định hướng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trong các trường sư phạm, các sở giáo dục hiện nay;

- Đề xuất mô hình, định hướng phát triển các trường Sư phạm của địa phương.

3. Thành phần

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Viện nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Khoa Sư phạm, các Trường Cao đẳng, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến: Tuần cuối tháng 10

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Tổ 13, Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai

5. Thể lệ và thời gian gửi bài

 5.1. Thể lệ gửi bài

- Bài viết gửi Hội thảo chưa được công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

- Bài viết toàn văn sẽ được Ban tổ chức Hội thảo gửi tới các nhà khoa học có uy tín phản biện và sẽ thông báo cho tác giả để chỉnh sửa.

- Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được biên tập để xuất bản trong Tạp chí Giáo dục hoặc Kỷ yếu Hội thảo có giấy phép xuất bản (mã số ISBN hoặc mã số ISSN).

5.2. Cấu trúc bài báo

- Hình thức trình bày bài viết không quá 6 trang A4 với định dạng: lề trái 3 cm, lề phải 2.0 cm, lề trên 2.0 cm, lề dưới 2.0 cm; tên bài báo chữ in đậm; nội dung bài báo cỡ chữ 12; front chữ Time New Roman (Unicode), cách dòng single.

- Cấu trúc bài báo gồm các phần theo thứ tự sau:

Tiêu đề, tác giả, cơ quan công tác;

Tóm tắt không quá 100 từ; từ khóa không quá 5 từ, cụm từ (kèm bản tiếng Anh);

1. Đặt vấn đề;

2. Nội dung nghiên cứu;

3. Kết luận/thảo luận/khuyến nghị.

Tài liệu tham khảo: sắp xếp theo vần a, b, c (tên tác giả Việt Nam và họ tác giả nước ngoài) trình bày thứ tự, tên tác giả, (năm xuất bản), “Tên tài liệu”, tên tạp chí hoặc sách, Tập, (Số), trang.

5.3. Kế hoạch nhận bài báo cáo khoa học và đăng ký tham dự Hội thảo

- Bản tóm tắt báo cáo: Trước ngày 31/7/2017

- Báo cáo toàn văn: Trước ngày 31/8/2017

- Đăng ký tham dự Hội thảo: Trước ngày 15/10/2017

5.4. Địa chỉ gửi báo cáo  

Báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và đăng ký tham dự Hội thảo gửi theo địa chỉ Email: hoithaosptn@gmail.com hoặc dooanhdang@gmail.com.

6. Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với TS. Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, ĐT: 0915.095.713; TS. Đặng Thị Oanh, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, ĐT: 0902.101.685.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học và quý thầy cô viết bài và tham dự.

 

Click VÀO ĐÂY để tải toàn văn thông báo