Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2016-2017

Gửi vào: 23:14 13/06/2017

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-CĐSP ngày 13/9/2016 về tổ chức Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2016-2017, trong tuần 44 (từ ngày 5-11/6/2017), Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhà trường tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ MN dân tộc thiểu số tại huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Tỉnh Lào Cai.

3. Hướng dẫn một số trò chơi Giáo dục Thể chất cho hoc sinh Tiểu học Thành phố Lào Cai.

4. Một số biện pháp giúp sinh viên ngành Mầm non, trường CĐSP Lào Cai nâng cao năng lực dạy trẻ làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu dễ kiếm tại địa phương

5. Ứng dụng phần mềm Edmodo vào hoạt động dạy học và quản lý quá trình tự học của HSSV đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học

6. Tài liệu "Dạy học môn Khoa học lớp 4 bằng tiếng Anh (theo VNEN)"

7. Tài liệu "Dạy học môn Toán lớp 3 bằng tiếng Anh (theo VNEN)"

8. Thực trạng xây dựng và áp dụng bộ chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học. Đề xuất phương hướng và tổ chức điều chỉnh phù hợp theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học tại trường CĐSP Lào Cai.

9. Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Tiếng Trung du lịch 2 cho sinh viên Cao đẳng Tiếng Trung trường CĐSP Lào Cai.

10. Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Tiếng Trung Du lịch 1 cho sinh viên Cao đẳng Tiếng Trung trường CĐSP Lào Cai.

11. Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường Tiểu học, THCS và trường CĐSP Tỉnh Lào Cai

12. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Các đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề đã và đang đặt ra ở thực tế ở phổ thông và trường CĐSP. Nội dung trong các đề tài cơ bản đã đảm bảo theo thuyết minh đã được Hội đồng Khoa học & Đào tạo phê duyệt từ đầu năm học. Các nhóm thực hiện bảo vệ đề tài với tinh thần khoa học, nghiêm túc. Hội đồng nghiệm thu làm việc công tâm, theo đúng quy định. Chất lượng của các đề tài được đánh giá một cách khách quan. Các đề tài sẽ được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu và gửi về phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học sau 2 tuần kể từ khi bảo vệ.

Sau đây là một số hình ảnh về các Hội đồng nghiệm thu đề tài:

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài do đ/c Hoàng Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT làm chủ tịch Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu đề tài do đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT làm chủ tịch Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu đề tài do đ/c Vũ Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng KH-ĐT làm chủ tịch Hội đồng

Bài và ảnh: Đặng Thị Oanh - Phòng Đào tạo & NCKH