Thứ Ba, 22/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chính trị cho người học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường

Gửi vào: 16:26 20/12/2016

Thạc sĩ Lê Thị Minh Phú
Phòng Thành tra & KĐCL

Bước vào thời kì hội nhập nhiều học sinh sinh viên (HSSV) có ý chí, hoài bão phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Tuy nhiên dưới dưới tác động của nền kinh tế thị trường với cơ chế mở cửa và do nhiều nguyên nhân khác, hành vi lệch chuẩn của HSSV có xu hướng nhày càng tăng. Một số hành vi phạm phạm luật của HSSV hiện nay khiến cho gia đình, xã hội lo lắng như: Vi phạm giao thông, lạn lách, đua xe trái phép, cờ bạc, nghiện rượu, lô đề, quay cóp bài... hoặc quen sống hưởng thụ, sống buông thả, chạy theo đồng tiền, xa hoa, lãng phí, lười học tập và lao động và học tập, thiếu ý thức rèn luyện, không dám đấu tranh với cái sai, thờ ơ, vô cảm, vị kỉ...Những hành vi trên không phải là không tồn tại trong HSSV của trường. Thực trạng trên cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên để giữ gìn trật tự, kỷ cương Nhà trường nói riêng và của xã hội nói chung.

1. Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên. Trong những năm qua trường CĐSP Lào Cai luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy học phần Pháp luật đại cương (hệ Cao đẳng), giáo dục pháp luật (hệ Trung cấp) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên gắn với hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường.

Công tác giảng dạy được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ GD&ĐT; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện triệt để theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Hội đồng PBGDPL của tỉnh với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, với nội dung được lựa chọn thiết thực như: Luật Thanh niên; Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính;... Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV Hội đồng PBGDPL của Nhà trường đã phối hợp với phòng Công tác HSSV tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV trong "Tuần sinh hoạt công dân", với nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung giáo dục được cụ thể hóa, gắn với môi trường sống của HSSV. Ngoài ra nhà trường tổ chức mời báo cáo viên pháp luật của Hội đồng PBGDPL của tỉnh đến báo cáo, nói chuyện chuyên đề hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình, luật dân sự...hay tổ chức tuyên truyền ca khúc cách mạng; nêu gương người tốt việc tốt gắn với cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh".
Song song với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như trên, Nhà trường đã quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương phù hợp với từng thời điểm, gắn với các sự kiện chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhà trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với HSSV đã định hướng về tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của HSSV, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Hoạt động này còn khơi dậy ở HSSV ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết đối với sự phát triển chung của Nhà trường, sự tin tưởng của gia đình và xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị góp phần cùng Nhà trường thực hiện tốt phương châm "Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật".

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường trong thời gian tới

Một là, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên làm công tác giảng dạy và báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hai là, xây dựng, hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các tổ chức tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài Nhà trường.

Ba là, đổi mới các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường như:

- Phổ biến có hệ thống, thường xuyên các văn bản pháp luật cơ bản, quan trọng, các văn bản liên quan trực tiếp phù hợp với từng đối tượng, phổ biến sâu rộng, có chọn lọc các văn bản pháp luật mới ban hành.

- Tiếp tục xây dựng tủ sách pháp luật, nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, HSSV tìm hiểu, bổ sung các tài liệu, sách, báo pháp lý của tủ sách pháp luật.

- Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật trong các hoạt động ngoại khoá bằng nhiều hình thức như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các buổi nói chuyện chuyên đề; giới thiệu văn bản mới trong các buổi sinh hoạt thường kỳ; tổ chức các cuộc ra quân tuyên truyền, cổ động; lồng ghép nội dung pháp luật trong các cuộc thi văn hoá, văn nghệ vv...

Bốn là, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh, Website, bản tin của Nhà trường.

Năm là, Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường; kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truền, phổ biến, giáo dục pháp luật.