Thứ Ba, 22/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

QUAN LY HOAT DONG NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG TAI KHOA TU NHIEN TRUONG CAO DANG SU PHAM LAO CAI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TẠI KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Bản chất của hoạt động NCKHSPƯD là tổ chức quá trình người học tìm tòi khám phá kiến thức mới theo logic NCKHSPƯD. Việc này đem lại hiệu quả như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao và quản lý hoạt động NCKHSPƯD như thế nào để chúng ta có cái nhìn tổng quát và xuyên suốt trong toàn bộ nội dung của một bài, một chương, một học phần, một ngành. Vậy nên đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục càng phải giỏi về chuyên môn cũng như thành thạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Muốn quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại cơ sở giáo dục của mình thì người quản lý phải có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động NCKHSPƯD để quản lý nó. Bài viết này chúng tôi muốn nói đến việc quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.


DOI MOI NANG CAO CHAT LUONG DAO TAO GIAO VIEN TAI CAC TRUONG SU PHAM

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề chiến lược của mỗi quốc gia vì đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Bởi vậy, xây dựng được đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của việc đổi mới giáo dục.


Day manh cong tac boi duong chuyen mon, nghiep vu cho can bo quan ly, giao vien mam non, tieu hoc, THCS tai truong CDSP Lao Cai

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại trường CĐSP Lào Cai

"Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục - Đó là nguyên lý không thay đổi". Chính vì vậy, việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng vừa để duy trì không mai một đi những gì đã học mà còn bổ sung những khiếm khuyết mà lúc đào tạo để lại. Bồi dưỡng để cho kỹ năng sư phạm trở thành kỹ xảo. Bồi dưỡng là sự phát triển, sử dụng thế năng của năng lực giáo viên từ dạng tích luỹ có được từ khi học ở các bậc học đã được đào tạo, ngăn chặn sự hao mòn kiến thức đã được học. Quan trọng hơn bồi dưỡng là khuyếch đại cái được đào tạo đủ để phát triển năng lực giáo viên, đáp ứng sự tăng lên của yêu cầu phát triển giáo dục của các cấp học . Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu khách quan có tính cấp thiết để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.


MOT SO VAN DE VE BOI DUONG THEO TIEU CHUAN CHUC DANH NGHE NGHIEP GIAO VIEN MAM NON, TIEU HOC, THCS TAI TRUONG CAO DANG SU PHAM LAO CAI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ ra: để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo thì cần phải "Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế". Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay và thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì việc bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trở thành một nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Giai phap nang cao chat luong dao tao he vua lam vua hoc tai Truong CDSP Lao Cai

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường CĐSP Lào Cai

Đào tạo hệ vừa làm vừa học là một hoạt động được trường CĐSP Lào Cai tiến hành song song với đào tạo hệ chính quy, thể hiện sự đa dạng các loại hình đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo cơ hội học tập cho nhiều người không có điều kiện học tập ở hệ chính quy. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học bên cạnh những ưu điểm còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Nhận diện thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học là một công việc hết sức cần thiết.


Boi duong nang luc chuyen mon nghiep vu mon Tieng Viet cho giao vien tieu hoc dap ung yeu cau doi moi

Bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Việt cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới

Tiếng Việt là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình Tiểu học, chiếm thời lượng lớn. Đây là môn học cơ sở cho việc tiếp thu tri thức của học sinh. Vì vậy, giáo viên cần đảm bảo các năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt việc giảng dạy môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học. Với yêu cầu đó, bài viết tập trung vào một số giải pháp bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ môn Tiếng Việt cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới.


Day hoc hoc phan thuc hanh giai toan theo dinh huong dinh huong phat trien nang luc nghe nghiep cho sinh vien nganh giao duc tieu hoc

Dạy học học phần thực hành giải toán theo đinh hướng định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Trong những năm gần đây, dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học đã và đang được thực hiện trong các ngành đào tạo. Việc đổi mới này được thực hiện theo một quy trình khép kín từ việc khảo sát thực tế, đến việc xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết, đổi mới phương pháp day học và kiểm tra đánh giá. Các học phần trong khung chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở của Chuẩn đầu ra ngành đào tạo và xác định rõ các năng lực cốt lõi của học phần từ đó giảng viên tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng mục tiêu năng lực của học phần.


Thong bao ve viec to chuc Hoi thao khoa hoc “Boi duong giao vien va can bo quan li giao duc dap ung yeu cau doi moi giao duc pho thong”

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”


Su dung phuong phap thi nghiem trong day hoc mon Hoa hoc o truong THCS

Sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học môn Hóa học ở trường THCS

Như vậy, có thể thấy các phương pháp sử dụng thí nghiệm trên đều rất tích cực, song mỗi phương pháp đều có những đặc điểm và điểm mạnh nhất định. Vì vậy tùy vào mục tiêu, nội dung, vị trí bài dạy trong chương trình, tính phức tạp của dụng  cụ và độc hại của hóa chất, kĩ năng thí nghiệm đã có của HS và vị trí sử dụng TN mà GV nên lựa chọn phương pháp sử dụng cho hợp lí.


To chuc bao ve de tai nghien cuu khoa hoc cap truong, nam hoc 2016-2017

Tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, năm học 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-CĐSP ngày 13/9/2016 về tổ chức Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2016-2017, trong tuần 44 (từ ngày 5-11/6/2017), Hội đồng Khoa học & Đào tạo nhà trường tổ chức nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường