Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Truong CDSP Lao Cai bao ve thanh cong xuat sac de tai nghien cuu khoa hoc cap tinh

Trường CĐSP Lào Cai bảo vệ thành công xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Ngày 15/12/2018, Trường CĐSP Lào Cai bảo vệ thành công xuất sắc đề tài NCKH cấp tỉnh, 100% các thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá xếp loại đề tài đạt loại: Xuất sắc. Click để xem chi tiết nội dung


Truong Cao dang Su pham Lao Cai ket hop voi Hoi Khoa hoc Tam ly Giao duc Viet Nam to chuc hoi thao khoa hoc

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai kết hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai kết hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Đổi mới đào tạo giáo viên tại các cơ sở giáo dục miền núi phía Bắc đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới"


MOT SO TRAO DOI VE VIEC LAM KHOA LUAN CUA SINH VIEN

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN CỦA SINH VIÊN

Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào quyết định Số: 523 / QĐ-CĐSP Lào Cai Ban hành Quy định làm tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp đối với đào tạo cao đẳng chính quy theo tín chỉ sinh viên Có điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy của các học phần chuyên ngành của 05 học kỳ đầu đạt từ 6,5 trở lên (theo thang điểm 10) được viết khóa luận tốt nghiệp[2]. Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào quyết định Số: 523 / QĐ-CĐSP Lào Cai Ban hành Quy định làm tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp đối với đào tạo cao đẳng chính quy theo tín chỉ sinh viên Có điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình chung tích lũy của các học phần chuyên ngành của 05 học kỳ đầu đạt từ 6,5 trở lên (theo thang điểm 10) được viết khóa luận tốt nghiệp[2].


DOI MOI SINH HOAT CHUYEN MON THEO HUONG NGHIEN CUU BAI HOC TRONG TRONG NHA TRUONG CDSP LAO CAI

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TRONG TRONG NHÀ TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI

Trong những năm học gần đây Nhà Trường đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó tập trung đào tạo theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học đối với các hệ đào tạo chính quy, thông qua việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá... theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm; Tăng tính chủ động cho sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên phát huy tối đa năng lực của bản thân. Đồng thời, tăng cường hiệu quả đào tạo, sự mềm dẻo và khả năng thích ứng của Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.


02 ca nhan dien hinh tien tien duoc Bo Khoa hoc va Cong nghe trao tang Ky niem chuong “Vi su nghiep Khoa hoc va Cong nghe”

02 cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ”

Ngày 18/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học: "Bàn giao kết quả nghiên cứu ứng dụng và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong hoạt động khoa học và công nghệ (2015-2018). Đây là một trong trong chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5).


QUAN LY HOAT DONG NGHIEN CUU KHOA HOC SU PHAM UNG DUNG TAI KHOA TU NHIEN TRUONG CAO DANG SU PHAM LAO CAI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TẠI KHOA TỰ NHIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Bản chất của hoạt động NCKHSPƯD là tổ chức quá trình người học tìm tòi khám phá kiến thức mới theo logic NCKHSPƯD. Việc này đem lại hiệu quả như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao và quản lý hoạt động NCKHSPƯD như thế nào để chúng ta có cái nhìn tổng quát và xuyên suốt trong toàn bộ nội dung của một bài, một chương, một học phần, một ngành. Vậy nên đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục càng phải giỏi về chuyên môn cũng như thành thạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục. Muốn quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại cơ sở giáo dục của mình thì người quản lý phải có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động NCKHSPƯD để quản lý nó. Bài viết này chúng tôi muốn nói đến việc quản lý hoạt động NCKHSPƯD tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.


DOI MOI NANG CAO CHAT LUONG DAO TAO GIAO VIEN TAI CAC TRUONG SU PHAM

ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề chiến lược của mỗi quốc gia vì đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Bởi vậy, xây dựng được đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của việc đổi mới giáo dục.


Day manh cong tac boi duong chuyen mon, nghiep vu cho can bo quan ly, giao vien mam non, tieu hoc, THCS tai truong CDSP Lao Cai

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại trường CĐSP Lào Cai

"Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục - Đó là nguyên lý không thay đổi". Chính vì vậy, việc thực hiện các chương trình bồi dưỡng vừa để duy trì không mai một đi những gì đã học mà còn bổ sung những khiếm khuyết mà lúc đào tạo để lại. Bồi dưỡng để cho kỹ năng sư phạm trở thành kỹ xảo. Bồi dưỡng là sự phát triển, sử dụng thế năng của năng lực giáo viên từ dạng tích luỹ có được từ khi học ở các bậc học đã được đào tạo, ngăn chặn sự hao mòn kiến thức đã được học. Quan trọng hơn bồi dưỡng là khuyếch đại cái được đào tạo đủ để phát triển năng lực giáo viên, đáp ứng sự tăng lên của yêu cầu phát triển giáo dục của các cấp học . Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên là một yêu cầu khách quan có tính cấp thiết để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.


MOT SO VAN DE VE BOI DUONG THEO TIEU CHUAN CHUC DANH NGHE NGHIEP GIAO VIEN MAM NON, TIEU HOC, THCS TAI TRUONG CAO DANG SU PHAM LAO CAI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ ra: để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo thì cần phải "Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế". Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay và thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì việc bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trở thành một nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Giai phap nang cao chat luong dao tao he vua lam vua hoc tai Truong CDSP Lao Cai

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường CĐSP Lào Cai

Đào tạo hệ vừa làm vừa học là một hoạt động được trường CĐSP Lào Cai tiến hành song song với đào tạo hệ chính quy, thể hiện sự đa dạng các loại hình đào tạo nguồn nhân lực. Hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học của nhà trường đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ công chức, viên chức, tạo cơ hội học tập cho nhiều người không có điều kiện học tập ở hệ chính quy. Tuy nhiên chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học bên cạnh những ưu điểm còn có những bất cập, hạn chế nhất định. Nhận diện thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học là một công việc hết sức cần thiết.