Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Gửi vào: 14:28 07/11/2018
Phòng Đào tạo - NCKH thông báo thời gian và địa điểm nhận bằng tốt nghiệp năm 2018 của HV, HSSV cụ thể như sau:
1. Học viên lớp CĐ16 MN, TH liên thông hệ VLVH:
- Thời gian: Thứ 6 ngày 9/11/2018
- Địa điểm: Thư viện trường.
2. HSSV lớp CD15. CĐ16MNLTCQ, TC16MN
- Thời gian: Thứ 3, 4 ngày 13-14/11/2018
- Địa điểm: Thư viện trường.
3. Đề nghị LĐ các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau.
- Thông báo cho HV, HSSV và GVCN biết để đến nhận đúng lịch
- Các đơn vị: Phòng Tài vụ. phòng CT - HSSV, thư viện trường cử người phối hợp để thanh toán và trả Hồ sơ cho HSSV và HV các lớp trên.