Thứ Sáu, 19/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Ke hoach trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat nam 2014

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014. Click để xem chi tiết nội dung


Ke hoach trien khai cong tac pho bien, giao duc phap luat nam 2014

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Thực hiện kế hoachjsoos 82/KH-HĐPH ngày 16/5/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 với nội dung cụ thể tại file đính kèm.


Danh sach du tuyen vien chuc nam 2013

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2013

Trường CĐSP Lào Cai gửi danh sách dự tuyển viên chức năm 2013


Ke hoach phong chong tham nhung nam 2014

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014

Nhằm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên  toàn trường, nhà trường ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014


Ke hoach trien khai thuc hien luat sua doi bo sung 1 so dieu cua luat PCTN nam 2014

Kế hoạch triển khai thực hiện luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của luật PCTN năm 2014

Kế hoạch nhằm triển khai luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực


Truong Cao dang Su pham Lao Cai tuyen vien chuc nam 2013:

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tuyển viên chức năm 2013:

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng giảng viên chuyên ngành  tiếng Anh, Công nghệ thông tin, Mầm non, Tật học. Click để xem chi tiết nội dung.


Ke hoach cong tac thanh tra giao duc nam 2013

Kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm 2013

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra năm học 2013 - 2014. Click để xem chi tiết nội dung công văn


Láy ý kién phản hòi tù nguòi học ve hoat dong giang day cua giang vien

Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm học 2011-2012, Trường CĐSP Lào Cai sẽ thực hiện công tác "Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên" bằng Hệ thống phần mềm trực tuyến (HTPMTT) trên trang web của trường.


Dinh huong ve hoat dong “lay y kien phan hoi tu nguoi hoc ve hoat dong giang day cua giang vien” tren he thong phan mem truc tuyen tu hoc ki II nam hoc 2011-2012.

Định hướng về hoạt động “lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” trên hệ thống phần mềm trực tuyến từ học kì II năm học 2011-2012.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác trên từ năm học 2011-2012, trường CĐSP Lào Cai sẽ thực hiện thêm một kênh thông tin về “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” bằng Hệ thống phần mềm trực tuyến (HTPMTT) trên trang web của trường.