Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Gửi vào: 14:38 25/03/2016

 

File đính kèm: KH_TotNghiep2016 

 

I/ CĂN CỨ

- Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016,

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 25/9/2010 và Quyết định số 129/QĐ-CĐSP ngày 29/3/2013 (Áp dung cho khối CĐ10, CĐ11, CĐ12).

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 394/QĐ-CĐSP ngày 09/9/2013 (Áp dụng cho khối CĐ13).

- Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDDT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (Đối với trường CĐSP Lào Cai, áp dụng cho khối lớp A12,A13,A14, M14, M15,M16.

- Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 22/2014/QĐ-BGDDT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (Đối với trường CĐSP Lào Cai, áp dụng cho khối lớp TC14TH, TC14MN1, TC14MNK3-VLVH).

- Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đối với trường CĐSP Lào Cai, áp dụng cho khối lớp TC13MN-VLVH).

II/ THI  VÀ XÉT TỐT NGHIỆP

1. Thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm (TCSP) hệ chính quy, vừa làm vừa học

1.1. Quy mô, số lượng:

+ Hệ Trung cấp Sư phạm (chính quy): 172 thí sinh

- Ngành Sư phạm Mầm non: 118 thí sinh/ 5 phòng ( Trong đó TC14MN dự thi lần 1: 71 thí sinh,  dự thi lại 43 thí sinh , 03 học sinh về học lại do không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2015, 01 học sinh chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học)

- Ngành Sư phạm Tiểu học: 54 thí sinh/ 2 phòng thi (trong đó TC14TH dự thi lần 1:  49  thí sinh, 04 thí sinh dự thi lại, 01 học sinh chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học)

+ Hệ Trung cấp Sư phạm (vừa làm vừa học): 45 thí sinh

- Ngành Sư phạm Mầm non: Tổng số 45 thí sinh/ 2 phòng thi (Trong đó TC14MNK3 dự thi lần 1: 35 thí sinh, 05 thí sinh TC13MN chưa đủ ĐKDT tốt nghiệp năm 2015, 02 thí sinh lớp TC12MN dự thi lại, 03 học sinh chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học).

* Tổng số thí sinh dự thi: 217 thí sinh/ 9 phòng thi

1.2. Môn thi, hình thức thi:

- Môn thi:

TT

Trình độ đào tạo

Tên ngành đào tạo

Môn 1

(4 đvht)

Môn 2

(3 đvht)

Môn 3

(3 đvht)

1

Trung cấp

( Chính quy)

Sư phạm

Mầm non

Giáo dục học Mầm non 1,2

Tiếng việt - PPPT ngôn ngữ và Văn học - PP làm quen tác  phẩm Văn học

Giáo dục Chính trị

Sư phạm

Tiểu học

Tiếng việt - Văn học - PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học

Toán và PP dạy học Toán ở tiểu học

2

Trung cấp (Vừa làm vừa học)

Sư phạm

Mầm non

Giáo dục học Mầm non 1,2

Tiếng việt - PPPT ngôn ngữ và Văn học - PP làm quen tác  phẩm Văn học

- Hình thức thi:  Tự luận, thời gian thi: 150 phút

1.3. Lịch thi

- Ngày 27/6/2016:    14h 00:   Khai mạc kỳ thi;

- Ngày 28/6/2016:     7h 00:    Thi môn 1;     13h30:  Thi môn 2;

- Ngày 29/6/2016:     7h00:     Thi môn 3.

1.4. Chuẩn bị cho thi tốt nghiệp

- Thông báo kế hoạch thi tới CBGV và HSSV.

- Hoàn thành chương trình.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp.

- Hướng dẫn ôn tập cho Học sinh, học viên

- Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

- Chuẩn bị hồ sơ thi, các điều kiện tổ chức thi.

1.5. Hoàn thành hồ sơ sau khi thi tốt nghiệp

- Xét tốt nghiệp sau khi có kết quả thi, kết quả Ngoại ngữ, Tin học theo Chuẩn đầu ra.

- Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, kết quả rèn luyện, công nhận tốt nghiệp

- Trả hồ sơ học tập, rèn luyện cho học sinh, học viên.

2. Xét  tốt nghiệp hệ CĐSP chính quy

2.1. Số lượng (dự kiến)

- Khóa học 2010 - 2013 (CĐ10): 05 sinh viên/ 2 ngành; trong đó: Ngành Giáo dục Tiểu học: 01 sinh viên; Ngành Sư phạm Tiếng Anh: 04 sinh viên.

- Khóa học 2011 - 2014 (CĐ11): 24 sinh viên/ 7 ngành; trong đó: Ngành Sư phạm Toán học (Toán - Tin): 02 sinh viên, Ngành Sư phạm Sinh học (Sinh - Địa ): 08 sinh viên, Ngành GDTD-CT Đội (Giáo dục Thể chất): 05 sinh viên, Ngành Tiếng Anh: 02 sinh viên, Ngành Tiếng Trung Quốc: 03 sinh viên, Ngành Giáo dục Tiểu học: 02 sinh viên, Ngành Giáo dục Mầm non: 02 sinh viên.

- Khóa học 2012 - 2015 (CĐ12): 80 sinh viên/ 6 ngành; trong đó: Ngành Sư phạm Toán học (Toán - Tin): 08 sinh viên, Ngành Sư phạm Mỹ Thuật: 07 sinh viên, Ngành Tiếng Anh: 15 sinh viên, Ngành Tiếng Trung Quốc: 02 sinh viên, Ngành Giáo dục Tiểu học: 05 sinh viên, Ngành Giáo dục Mầm non: 43 sinh viên.

- Khóa 2013 - 2016 (CĐ13): 455 sinh viên/ 8 ngành; trong đó : Ngành Sư phạm Tin (Tin - KTCN): 58 sinh viên, Ngành Sư phạm Lịch Sử (Lịch Sử - GDCD) : 42 sinh viên, Ngành Khoa học Thư viện: 37 sinh viên, Ngành Sư phạm Tiếng Anh: 60 sinh viên, Ngành Tiếng Trung Quốc: 19 sinh viên, Ngành Sư phạm Mỹ Thuật: 36 sinh viên, Ngành Giáo dục Tiểu học: 54 sinh viên, Ngành Giáo dục Mầm non: 149 sinh viên.

2.2. Tổ chức xét

2.2.1. Khóa học 2010-2013; khóa 2011-2014; Khóa 2012-2015:

- Tiếp nhận đơn của sinh viên.

- Tổng hợp kết quả, lập danh sách.

- Rà soát kết quả, các nội dung khác về công tác HSSV, kinh phí, tài liệu.

- Báo cáo hội đồng duyệt, thông báo kết quả.

2.2.2. Khóa  học 2013-2016:

- Tổng hợp số liệu, lập danh sách.

- Các khoa tổ chức rà soát kết quả học tập, rèn luyện.

- Báo cáo hội đồng duyệt, thông báo kết quả.

III. LỊCH TIẾN HÀNH CÁC CÔNG VIỆC

1. Tháng 3- 5/2016:

- Rà soát chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ

- Ngày 28/3/2016: Thông báo Kế hoạch thi Tốt nghiệp tới học sinh, học viên. Triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp TCSP.

- Ngày 29/3 - 30/3/2016: Chuẩn bị nội dung hướng dẫn học sinh ôn tập cho học sinh hệ TCSP.

- Ngày 20/4/2016 Nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp TCSP.

- Ngày 04/4 - 05/6/2016: Tổ chức học kỳ phụ cho các khối lớp trung cấp.

- Ngày 02/5 - 22/5/2016: Tổ chức thi học kỳ II cho khối lớp CD13

- Ngày 09/5 - 29/5/2016: Tổ chức thi học kỳ II cho khối lớp trung cấp.

- Ngày 30/5 -05/6/2016: Tổ chức thi lại học kỳ 2 cho khối lớp CD13

- Ngày 06/6 - 12/6/2016: Tổ chức thi lại học kỳ 2 cho khối lớp trung cấp.

2. Tháng 6/2016

- Ngày 30/5 - 26/6/2016: Ôn thi tốt nghiệp hệ TCSP.

- Ngày 06/6- 12/6/2016: Tổ chức thi lại học kỳ II cho khối lớp trung cấp.

- Ngày 13/6 - 15/6/2016: Tổ chức kiểm tra hồ sơ sinh viên khối CD13.

- Ngày 13/6 - 16/6/ 2016: Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi khối trung cấp.

- Ngày 17/6/2016 Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp.

- Ngày 20-23/6/2016: Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 20/6 - 25/6/ 2016: Ra đề thi (Số lượng: 05 bộ đề chính thức ; 05 bộ đề dự bị).

- Ngày 27/6 - 29/6/ 2016: Tổ chức thi tốt nghiệp.

3. Tháng 7/2016:. 

- Ngày 30/6/2016: Làm phách bài thi tốt nghiệp.

- Ngày 04/7 - 11/7/2016: Chấm thi tốt nghiệp.

- Ngày 13/7/ 2016: Xét Tốt nghiệp cho HSSV hệ TCCQ, Hệ TCVLVH; Hệ cao đẳng chính quy.

- Ngày14/7 - 18/7/2016: Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho HSSV, học viên đỗ tốt nghiệp năm 2016 hệ chính quy (CD, TC), hệ Trung cấp VLVH.....