Chủ Nhật, 30/04/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Lich thi lai HK I he CDSP nam thu 2

Lịch thi lại HK I hệ CĐSP năm thứ 2

Phòng ĐT và NCKH gửi các khoa, tổ, phòng ban lịch thi lại học phần năm thứ 2 của khối lớp cao đẳng năm thứ 2 (TB1; TV2; AV2; TH3a,b; CM6a,b).