Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Lich hoc cac lop CD, TC chinh quy cum tuan 1 - 16

Lịch học các lớp CĐ, TC chính quy cụm tuần 1 - 16

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi các đơn vị, sinh viên thời khóa biểu chính thức HK1 cụm tuần 1 - 16 (từ 13/08/2012 đến 2/11/2012) và phương án học lại cho các sinh viên CĐ10, CĐ11 đã nộp đơn.


Thoi khoa bieu cum tuan 37-40

Thời khóa biểu cụm tuần 37-40

Gửi các đơn vị và sinh viên lịch học cụm tuần 37-40.


 TKB ap dung chinh thuc tu tuan 28-36 (tu 20/2 den 21/4/2011)

TKB áp dụng chính thức từ tuần 28-36 (từ 20/2 đến 21/4/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên Thời khóa biểu chính thức cụm tuần 28-36 (từ 20/2 đến 21/4/2011)


TKB chinh thuc ap dung tu tuan 20-27 (tu 26/12 den 18/02/2011)

TKB chính thức áp dụng từ tuần 20-27 (từ 26/12 đến 18/02/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu chính thức áp dụng cho cụm tuần từ tuần 20-27 (từ 26/12 đến 18/02/2011)


Thoi khoa bieu cum tuan 15-19 (tu 21/11 den 24/12/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 15-19 (từ 21/11 đến 24/12/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu cụm tuần 15-19 (áp dụng từ 21/11 đến 24/12/2011).


Thoi khoa bieu cum tuan 10 -14 (tu 17/10 den 19/11/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 10 -14 (từ 17/10 đến 19/11/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu cụm tuần 10 -14 (từ 17/10 đến 19/11/2011).


Thoi khoa bieu cum tuan 7-9 (Tu 26/09 den 15/10/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 7-9 (Từ 26/09 đến 15/10/2011)

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo lịch học tuần 7-9 cho các lớp cao đẳng và trung cấp chính quy. Đề nghị các đồng chí giáo viên và sinh viên chú ý thực hiện


Lich hoc Tuan 6 cho CD10 Ly tin + CD10 Tieu hoc 1

Lịch học Tuần 6 cho CĐ10 Lý tin + CĐ10 Tiểu học 1

CĐ10 Lý tin + CĐ10 Tiểu học 1 trong tuần 6 sẽ thực hiện theo thời khóa biểu mới. Các giáo viên có liên quan và sinh viên chú ý thực hiện


Thong bao hoc bu (thuc hien tuan 4)

Thông báo học bù (thực hiện tuần 4)

Thực hiện kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV",  Phòng Đào tạo - NCKH thông báo về lịch học bù của 1 số lớp (thực hiện trong tuần 4). Click để xem chi tiết nội dung.


Thoi khoa bieu tuan 1-6 nam hoc 2011-2012

Thời khóa biểu tuần 1-6 năm học 2011-2012

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu học cụm tuần 1-6 (từ ngày 15/08 đến ngày 24/09/2011), năm học 2011-2011.