Chủ Nhật, 30/04/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thoi khoa bieu cum tuan 37-40

Thời khóa biểu cụm tuần 37-40

Gửi các đơn vị và sinh viên lịch học cụm tuần 37-40.


 TKB ap dung chinh thuc tu tuan 28-36 (tu 20/2 den 21/4/2011)

TKB áp dụng chính thức từ tuần 28-36 (từ 20/2 đến 21/4/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên Thời khóa biểu chính thức cụm tuần 28-36 (từ 20/2 đến 21/4/2011)


TKB chinh thuc ap dung tu tuan 20-27 (tu 26/12 den 18/02/2011)

TKB chính thức áp dụng từ tuần 20-27 (từ 26/12 đến 18/02/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu chính thức áp dụng cho cụm tuần từ tuần 20-27 (từ 26/12 đến 18/02/2011)


Thoi khoa bieu cum tuan 15-19 (tu 21/11 den 24/12/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 15-19 (từ 21/11 đến 24/12/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu cụm tuần 15-19 (áp dụng từ 21/11 đến 24/12/2011).


Thoi khoa bieu cum tuan 10 -14 (tu 17/10 den 19/11/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 10 -14 (từ 17/10 đến 19/11/2011)

Gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu cụm tuần 10 -14 (từ 17/10 đến 19/11/2011).


Thoi khoa bieu cum tuan 7-9 (Tu 26/09 den 15/10/2011)

Thời khóa biểu cụm tuần 7-9 (Từ 26/09 đến 15/10/2011)

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo lịch học tuần 7-9 cho các lớp cao đẳng và trung cấp chính quy. Đề nghị các đồng chí giáo viên và sinh viên chú ý thực hiện


Lich hoc Tuan 6 cho CD10 Ly tin + CD10 Tieu hoc 1

Lịch học Tuần 6 cho CĐ10 Lý tin + CĐ10 Tiểu học 1

CĐ10 Lý tin + CĐ10 Tiểu học 1 trong tuần 6 sẽ thực hiện theo thời khóa biểu mới. Các giáo viên có liên quan và sinh viên chú ý thực hiện


Thong bao hoc bu (thuc hien tuan 4)

Thông báo học bù (thực hiện tuần 4)

Thực hiện kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV",  Phòng Đào tạo - NCKH thông báo về lịch học bù của 1 số lớp (thực hiện trong tuần 4). Click để xem chi tiết nội dung.


Thoi khoa bieu tuan 1-6 nam hoc 2011-2012

Thời khóa biểu tuần 1-6 năm học 2011-2012

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu học cụm tuần 1-6 (từ ngày 15/08 đến ngày 24/09/2011), năm học 2011-2011.


Thay doi lich hoc tuan 45

Thay đổi lịch học tuần 45

Để phục vụ cho Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, Phòng Đào tạo - NCKH thông báo về việc thay đổi lịch học tuần 45. Click để xem chi tiết nội dung.