Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Lịch đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Gửi vào: 08:52 13/11/2014

Nhà trường đã cung cấp cho sinh viên cao đẳng chính quy tài khoản truy cập Cổng thông tin đào tạo của trường; sinh viên đăng ký khối lượng học tập của kỳ học tiếp theo trực tiếp trên Cổng thông tin bằng tài khoản cá nhân của mình. 

Sinh viên có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu tài khoản cá nhân (tuyệt đối không để mật khẩu là mã SV, không nhờ người khác đăng ký hộ). Nếu để xảy ra tình trạng trên sinh viên tự chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và kết quả đăng ký.

Lịch tiến hành các công việc như sau:

1.   Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 3 (Khối CĐ12)

- Từ ngày 14/11 đến 25/11/2014: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 2, năm học 2014-2015.

- Ngày 27/11/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký thành công, danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký.

- Từ ngày 28/11 đến 03/12/2014: Sinh viên đăng ký bổ sung (đối với SV chưa hoàn thành đăng ký).

- Ngày 05/11/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên các lớp tín chỉ, thông báo danh sách các lớp bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.

- Từ ngày 15/12 đến 21/12/2014: Sinh viên nộp phiếu đăng ký học phần có xác nhận của cố vấn học tập về phòng Đào tạo & NCKH.

2.   Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2 (Khối CĐ13)

- Từ ngày 28/11 đến 10/12/2014: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 2, năm học 2014-2015.

- Ngày 13/12/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký thành công, danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký.

- Từ ngày 15/12 đến 21/12/2014: Sinh viên đăng ký bổ sung (đối với SV chưa hoàn thành đăng ký).

- Ngày 26/12/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên các lớp tín chỉ, thông báo danh sách các lớp bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.

- Từ ngày 05/01 đến 11/01/2015: Sinh viên nộp phiếu đăng ký học phần có xác nhận của cố vấn học tập về phòng Đào tạo & NCKH.

3.  Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 1 (Khối CĐ14)

- Từ ngày 01/12 đến 14/12/2014: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 2, năm học 2014-2015.

- Ngày 17/12/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký thành công, danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký.

- Từ ngày 18/12 đến 23/12/2014: Sinh viên đăng ký bổ sung (đối với SV chưa hoàn thành đăng ký).

- Ngày 26/12/2014: Nhà trường công khai danh sách sinh viên các lớp tín chỉ, thông báo danh sách các lớp bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp.

- Từ ngày 12/01 đến 18/01/2014: Sinh viên nộp phiếu đăng ký học phần có xác nhận của cố vấn học tập về phòng Đào tạo & NCKH.


Lưu ý:

- Hết thời hạn đăng ký bổ sung mà sinh viên chưa đăng ký được, cần chủ động liên hệ phòng Đào tạo & NCKH (gặp cô Thanh Nga) để được giúp đỡ.

- Sinh viên cần lưu ý lịch đăng ký của các lớp khóa sau để chủ động đăng ký học lại, học cải thiện điểm qua cổng thông tin; Lệ phí học lại, học cải thiện điểm tự động được tính toán trong biểu Kết quả đăng ký học phần; Sinh viên cần thanh toán lệ phí tại phòng Tài vụ, xin xác nhận đã đóng lệ phí vào biểu Kết quả đăng ký học phần.

- Trong quá trình tiến hành đăng ký khối lượng học tập, sinh viên cần chủ động liên lạc, tham khảo ý kiến của cố vấn học tập của mình.