Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Hướng dẫn đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Gửi vào: 10:22 01/07/2014

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015

Năm học 2013-2014, nhà trường đã cung cấp cho sinh viên cao đẳng khối CĐ12, CĐ13 tài khoản truy cập Cổng thông tin đào tạo của trường. Từ năm học 2014-2015 sinh viên đăng ký học phần tín chỉ của kỳ học tiếp theo trực tiếp trên Cổng thông tin bằng tài khoản cá nhân của mình.

Sinh viên có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu của mình (tuyệt đối không để mật khẩu là mã SV, không nhờ người khác đăng ký hộ). Nếu để xảy ra tình trạng trên sinh viên tự chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và kết quả đăng ký.

1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

- Nghiên cứu kế hoạch đào tạo của ngành học để nắm chắc các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

Click VÀO ĐÂY để tải chi tiết chương trình đào tạo các ngành cao đẳng chính quy năm học 2014-2015.

- Xem thời khóa biểu, nghiên cứu thời gian học, địa điểm học, giảng viên giảng dạy các học phần để lựa chọn đăng ký lịch học phù hợp.

- Lịch tiến hành các công việc như sau:

* Đối với sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2, 3

+ Đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 1, năm học 2014-2015 từ ngày 15/7/2014 đến hết ngày 25/7/2014.

+ 8h00 sáng ngày 27/7/2014, nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký học phần tín chỉ thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 27/7 - 29/7/2014; hết thời hạn đăng ký bổ sung mà sinh viên chưa đăng ký được, cần chủ động liên hệ phòng Đào tạo & NCKH (gặp thầy Quang Huy) để được giúp đỡ.

+ Sau ngày 31/7/2014, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần chính thức của cá nhân từ cổng thông tin, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của dữ liệu đăng ký học, lưu 01 bản để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết; nộp 01 bản có chữ ký của CVHT về Phòng Đào tạo & NCKH từ ngày 03/8 đến ngày 08/8/2014.

* Đối với sinh viên cao đẳng năm thứ 1:

+ Đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 1, năm học 2014-2015 từ ngày 01/9/2014 đến hết ngày 07/9/2014.

+ 10h00 sáng ngày 08/09/2014, nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký học phần tín chỉ thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 09/9 - 11/9/2014; hết thời hạn đăng ký bổ sung mà sinh viên chưa đăng ký được, cần chủ động liên hệ phòng Đào tạo & NCKH (gặp thầy Quang Huy hoặc cô Thanh Nga) để được giúp đỡ.

+ Từ 15/9 - 18/9/2014, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần chính thức của cá nhân từ cổng thông tin, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của dữ liệu đăng ký học, lưu 01 bản để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết; nộp 01 bản có chữ ký của CVHT về Phòng Đào tạo & NCKH.

2. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo

- Truy cập website trường CĐSP Lào Cai tại địa chỉ www.cdsplaocai.edu.vn

- Click vào banner CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO ở giữa trang chủ web hoặc truy cập địa chỉ http://117.0.39.65/


 
Khi được chuyển hướng sang Cổng thông tin đào tạo, click vào Đăng nhập ở góc phải trên cùng của màn hình:


 
Đăng nhập với tài khoản cá nhân của sinh viên

 
Bước 2: Tiến hành đăng ký

Click vào Đăng ký học phần \ Đăng ký học ngành chính

 

Xuất hiện danh sách các học phần của ngành học sẽ được xếp lịch học trong kỳ. Học sinh cần lưu ý các học phần tự chọn (chọn x trong y môn)(Click vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn)

 Sinh viên lựa chọn các học phần sẽ đăng ký tại cột Đăng ký học. Click vào Đăng ký lớp tín chỉ sau khi hoàn thành, xuất hiện danh sách các lớp học phần tương ứng với các học phần đã đăng ký.(Click vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn)

Sinh viên nghiên cứu ca học, thời gian học, giáo viên, số lượng SV được phép đăng ký để lựa chọn các lớp dự định đăng ký học. Click chọn các lớp đăng ký tại cột Chọn lớp.

 Sau khi hoàn thành click Lưu kết quả đăng ký

Xuất hiện bảng kết quả đăng ký học phần:

(Click vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn)

Sinh viên click chọn In kết quả đăng ký học phần, số lượng bản in để in (máy tính cần phải kết nối với máy in)


 
(Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn)