Chủ Nhật, 19/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I - Năm học 2014-2015 cho SV cao đẳng CQ năm thứ 2, 3

Gửi vào: 11:17 20/05/2014

Để chuẩn bị cho việc triển khai đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 1 - năm học 2014-2015, phòng Đào tạo đề nghị các đồng chí cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thông báo và tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập như sau:

Năm học 2013-2014, nhà trường đã cung cấp cho sinh viên cao đẳng khối CĐ12, CĐ13 tài khoản truy cập Cổng thông tin đào tạo của trường. Từ năm học 2014-2015 sinh viên đăng ký học phần tín chỉ của kỳ học tiếp theo trực tiếp trên Cổng thông tin bằng tài khoản cá nhân của mình.

Trước ngày 30/06/2014 phòng Đào tạo đăng tải Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ trên cổng thông tin. Từ ngày 15/07/2014 đến hết ngày 25/07/2014, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin, lựa chọn đăng ký các học phần Tín chỉ sẽ học trong học kỳ I, Năm học 2014 - 2015.

1. Các bước đăng ký học theo hệ thống tín chỉ:

- Nghiên cứu kế hoạch đào tạo của ngành học để nắm chắc các môn học/học phần bắt buộc, môn học/học phần tự chọn, số tín chỉ từng môn học để đăng ký đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

- Xem thời khóa biểu, nghiên cứu thời gian học, địa điểm học, giảng viên giảng dạy các học phần để lựa chọn đăng ký lịch học phù hợp.

- Đăng ký khối lượng học tập trong Học kỳ 1, năm học 2014-2015 từ ngày 15/07/2014 đến hết ngày 25/07/2014.

- 8h00 sáng ngày 27/07/2014, nhà trường công khai danh sách sinh viên đăng ký học phần tín chỉ thành công và danh sách sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký, cần đăng ký bổ sung. Thời gian đăng ký bổ sung từ ngày 27/07 - 29/07/2011; hết thời hạn đăng ký bổ sung mà sinh viên chưa đăng ký được, cần chủ động liên hệ phòng Đào tạo & NCKH (gặp thầy Quang Huy) để được giúp đỡ.

- Sau ngày 31/08/2014, sinh viên in Phiếu đăng ký học phần chính thức của cá nhân từ cổng thông tin, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của dữ liệu đăng ký học, lưu 01 bản để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết; nộp 01 bản có chữ ký của CVHT về Phòng Đào tạo & NCKH từ ngày 03/08 đến ngày 08/08/2014.

2. Lưu ý:

- Sinh viên có trách nhiệm bảo mật và ghi nhớ mật khẩu của mình (tuyệt đối không để mật khẩu là mã SV, không nhờ người khác đăng ký hộ). Nếu để xảy ra tình trạng trên sinh viên tự chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và kết quả đăng ký.

- Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ trong menu "HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ" trên Cổng thông tin đào tạo.

- Trước khi in Phiếu đăng ký học phần, SV phải kiểm tra lại địa điểm học, lịch học môn học tự chọn bố trí trong kỳ, nếu thấy trùng lịch học sinh viên phải liên hệ với phòng Đào tạo để giải quyết kịp thời trước khi vào học chính thức. 

Đề nghị các đồng chí cố vấn học tập lưu ý nhắc sinh viên về lịch đăng ký, hướng dẫn sinh viên những nội dung cần thiết trước khi sinh viên tiến hành đăng ký, duyệt đăng ký của sinh viên trong thời gian đăng ký. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị trao đổi trực tiếp với Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học để giải quyết kịp thời./.