Thứ Bảy, 23/06/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 2, năm học 2013 - 2014

Gửi vào: 22:21 11/11/2013

Sinh viên cao đẳng chính quy  trước khi tiến hành đăng ký các học phần trong học kỳ 2 cần nắm chắc Quy chế đào tạo theo Tín chỉ, Điều kiện làm khoá luận Tốt nghiệp,...

Thông tin tham khảo:

>> Quy chế 256/2010 - CĐSP - Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
>> Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 256
>> Quy định làm khoá luận Tốt nghiệp

KHỐI CAO ĐẲNG 13

Thời gian đăng ký học phần: Từ 0h00 ngày 8/12/2013 đến hết ngày 15/12/2013 

Click vào các liên kết dưới đây để đăng ký học phần:

Lớp CD13SG1

Lớp CD13MN1,2,3

Lớp CD13MT1

Lớp CD13TA1

Lớp CD13TH1

Lớp CD13TN1

Lớp CD13TQ1

Lớp CD13TV1

 

KHỐI CAO ĐẲNG 12

Thời gian đăng ký học phần: Từ 0h00 ngày 27/11/2013 đến hết ngày 04/12/2013 

Click vào các liên kết dưới đây để đăng ký học phần:

Lớp CD12MN1,2,3

Lớp CD12MT1

Lớp CD12TA1

Lớp CD12TH1

Lớp CD12TN1

Lớp CD12TQ1


KHỐI CAO ĐẲNG 11

Thời gian đăng ký học phần: Từ 0h00 ngày 18/11/2013 đến hết ngày 24/11/2013 

Click vào các liên kết dưới đây để đăng ký học phần:

Lớp CD11TC1

Lớp CD11MN1,2,3

Lớp CD11SD1

Lớp CD11TA1

Lớp CD11TH1,2

Lớp CD11TQ1

Lớp CD11TT1