Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Huong dan dang ki khoi luong hoc tap Hoc ky 1, nam hoc 2017-2018

Hướng dẫn đăng kí khối lượng học tập Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Click để download chi tiết Công văn số 151/CĐSP-ĐTNCKH ngày 12/6/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai về việc Hướng dẫn đăng kí khối lượng học tập Học kỳ 1, năm học 2017-2018


Thoi khoa bieu Hoc ky 2 - Nam hoc 2016-2017

Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Click để download chi tiết Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017


Thoi khoa bieu Hoc ky 1 - Nam hoc 2016-2017

Thời khóa biểu Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017, áp dụng cho các lớp cao đẳng, trung cấp hệ chính quy


Thoi khoa bieu Hoc ky 2 - Nam hoc 2015-2016

Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016, áp dụng cho các lớp cao đẳng, trung cấp hệ chính quy


Huong dan sinh vien dang ky khoi luong hoc tap Hoc ky 1, Nam hoc 2015-2016

Hướng dẫn sinh viên đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 1, Năm học 2015-2016

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị, cố vấn học tập (CVHT) triển khai cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 của năm học 2015-2016. Click để xem chi tiết nội dung


Lich dang ky khoi luong hoc tap Hoc ky 2 - Nam hoc 2014-2015

Lịch đăng ký khối lượng học tập Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Thông báo Lịch đăng ký hối lượng học tập Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015. Đề nghị các đồng chí cố vấn học tập, học sinh sinh viên lưu ý thực hiện


Thong bao Ket qua dang ky hoc phan tin chi Hoc ky 1 - Nam hoc 2014-2015

Thông báo Kết quả đăng ký học phần tín chỉ Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015 của sinh viên cao đẳng chính quy năm thứ 2, 3. Click để xem chi tiết nội dung


Huong dan dang ky hoc phan Hoc ky 1 - Nam hoc 2014-2015

Hướng dẫn đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Từ năm học 2014-2015 sinh viên đăng ký học phần tín chỉ của kỳ học tiếp theo trực tiếp trên Cổng thông tin bằng tài khoản cá nhân của mình.


Thong bao ve viec dang ky hoc phan hoc ky I - Nam hoc 2014-2015 cho SV cao dang CQ nam thu 2, 3

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ I - Năm học 2014-2015 cho SV cao đẳng CQ năm thứ 2, 3

Trước ngày 30/06/2014 phòng Đào tạo đăng tải Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ trên cổng thông tin. Từ ngày 15/07/2014 đến hết ngày 25/07/2014, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin, lựa chọn đăng ký các học phần Tín chỉ sẽ học trong học kỳ I, Năm học 2014 - 2015.


Thoi khoa bieu hoc ky 2 - Nam hoc 2013-2014 cho cac lop CD, TC chinh quy

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2013-2014 cho các lớp CĐ, TC chính quy

Kính gửi các đơn vị và sinh viên thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 áp dụng cho các lớp cao đẳng, trung cấp chính quy.