Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Cập nhật đường dẫn tải hai bộ sách “Tiếng Việt Vui” và “Quê Việt”

Gửi vào: 20:11 01/03/2016

Tệp đính kèm: Lien_ket_download.rar

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 phát hành hai bộ sách "Tiếng Việt Vui" và "Quê Việt"

------------------------

 

* Nội dung chi tiết đề nghị tải file đính kèm theo các liên kết dưới đây:

I. Bộ sách Quê Việt

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách dạy Tiếng Việt: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Day%20tieng%20Viet.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach1/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

II. Bộ sách Tiếng Việt vui

1. Bìa sách: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Bia%20sach.rar

2. Sách bài tập: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Bai%20tap.rar

3. Sách học sinh: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Hoc%20sinh.rar

4. Sách hướng dẫn giáo viên: http://truonghocketnoi.edu.vn/data/Book/sach2/Sach%20Huong%20dan%20GV.rar

Theo Website Bộ Giáo dục