Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Danh mục giáo trình chính các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của trường

Gửi vào: 10:40 13/08/2013

Kính gửi các đơn vị và sinh viên Quyết định về việc ban hành Danh mục giáo trình chính của các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Danh mục giáo trình chính đính kèm.

Click để download:

QUYẾT ĐỊNH 277/QĐ-CĐSP

DANH MỤC GIÁO TRÌNH