Chủ Nhật, 19/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Một số tài liệu điện tử hay

Gửi vào: 22:50 15/12/2012
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mô tả:

Môn học Hệ QT CSDL Microsoft Access bao gồm 5 chương: 
Chương 1: Giới thiệu HQTCSDL Microsoft Access
Chương 2: Tạo lập Cơ sở dữ liệu
Chương 3: Thiết kế truy vấn
Chương 4: Thiết kế biểu mẫu 
Chương 5: Thiết kế báo cáo

Tác giả: Ths. Nguyễn Quỳnh Diệp

Download:

Hoá vô cơ 1

Mô tả:

Nội dung môn học là những kiến thức cơ bản về tính chất lí- hoá học , phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chát và hợp chất tạo ra từ các nguyên tố phi kim , kim loại điển hình phân bố trong bảng tuần hoàn.

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hải

Download:

Hoá vô cơ 2

Mô tả:

Nội dung môn học là những kiến thức cơ bản về tính chất lí- hoá học , phương pháp điều chế và ứng dụng các đơn chát và hợp chất tạo ra từ các nguyên tố phi kim , kim loại điển hình phân bố trong bảng tuần hoàn

Tác giả: Ths. Nguyễn Thanh Hải

Download:

Vật lý nguyên tử

Mô tả:

Học phần Vật lý nguyên tử nhằm đem lại cho sinh viên một khái niệm về cấu trúc vi mô và các tương tác của vật chất. Bài giảng giới thiệu các vấn đề về nguyên tử theo lí thuyết cổ điển, xây dựng bài toán Nguyên tử hyđro theo cơ học lượng tử, cấu trúc của nguyên tử nhiều electron theo cơ học lượng tử, các tính chất của nguyên tử, nguyên tử trong từ trường. cấu trúc của Phân tử đơn giản và cuối cùng là giới thiệu về laser- một lĩnh vực quan trọng trong vật lý và kỹ thuật hiện đại. 
Đi kèm theo các bài giảng lý thuyết là các bài tập áp dụng, nhằm giúp cho người học hiểu sâu và biết ứng dụng các vấn đề, giúp người học có được kỹ năng giải quyết các bài toán cụ thể, kỹ năng lập luận, giải thích và đi dạy sau này.

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy, Ths. Phạm Khánh Hội, Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

Download:

Văn học trẻ em

Mô tả:

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn học thiếu nhi trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức vào việc phân tích tìm hiểu một tác phẩm văn học thiếu nhi, cũng như việc vận dụng những kiến thức đó vào việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học ở trường Mầm Non. 

Môn học cung cấp kiến thức và hướng dẫn người học hướng tới việc học tập tích cực bằng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, trong đó có nhiều phần gợi mở tư duy của người học.

Tác giả: PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý, Th.S. Vũ Thị Thảo

Download:

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mô tả:

Chương trình CSVHVN trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận văn hoá, giúp cho học viên từng bước tìm hiểu đất nước, con người, những quy luật sinh thành và phát triển, bản sắc văn hoá Việt Nam qua tiến trình lịch sử văn hoá VN, không gian văn hoá các tộc người Việt Nam, từ đó rút ra những đặc điểm có tính quy luật về tính cách Việt Nam đã và đang tác động cả tích cực và tiêu cực tới hoạt động mọi mặt của người Việt Nam trong thời hiện đại.

Tác giả: Th.S. Ngô Thị Diễm Hằng

Download:

Hà Nội học

Mô tả:

Môn học cung cấp những nội dung tương đối toàn diện và có hệ thống về các phương diện đặc biệt quan trọng của Hà Nội như kinh tế, chính trị, văn hóa...trong cái nhìn tổng thể, khái quát theo chiều lịch đại từ khi Hà Nội bắt đầu hình thành cho đến hiện nay.

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Hà, TS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Ngô Thị Diễm Hằng

Download:

Sinh thái học đại cương

Mô tả:

Học phần trình bày những nội dung cơ bản về các khái niệm, quy luật Sinh thái học, vai trò của các nhân tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật với các nhân tố này, thể hiện mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, sự gắn bó chặt chẽ với môi trường của cơ thể. Đồng thời nội dung của học phần cũng thể hiện rõ sự liên quan của học phần với các khoa học khác để giải thích các hiện tượng thích nghi sinh lý, sinh thái, tập tính của sinh vật. 
Trong phần nội dung thứ hai, học phần cũng giải quyết mối quan hệ của sinh vật với sinh vật ở các mức độ tổ chức sống từ quần thể, quần xã đến hệ sinh thái. Trong đó sự chuyển hóa vật chất và năng lượng qua chuỗi và lưới thức ăn, không qua chuỗi và lưới thức ăn, các quá trình phân hủy chất hữu cơ trong tự nhiên và trong cơ thể. Đặc biệt, nội dung của học phần cũng cung cấp cho người học thấy rõ vai trò của thảm thực vật trong Sinh quyển, Khí quyển, các chu trình tuần hoàn vật chất, các vùng sinh thái trên cạn và dưới nước, sự tiến hóa của hệ sinh thái.

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Văn Nhượng

Download:

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Mô tả:

Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam. Từ đó sinh viên có thể đi sâu nghiên cứu và giảng dạy một số vấn đề liên quan đến Địa lý kinh tế – xã hội 

Nội dung học phần bao gồm 3 chương, trong đó đi sâu vào phân tích những nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, hiện trạng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, sự phân hoá của nền kinh tế Việt Nam theo ngành và theo lãnh thổ.

Tác giả: Th.S. Trần Thị Hồng

Download:

Đại cương về giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ

Mô tả:

Giáo trình trang bị những kiến thức cơ bản để giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ như: Khái niệm, các đặc điểm tâm lý, bước đầu cung cấp phương pháp phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý hành vi cho trẻ khuyết tật trí tuệ, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận và thực hiện một số hoạt động giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ

Tác giả: Th.s. Đỗ Thị Thảo

Download:

Giáo dục môi trường trong dạy học các môn học tự nhiên và xã hội

Mô tả:

Chuyên đề gồm các mảng nội dung chính sau: 
1. Những vấn đề cơ bản ề giáo dục môi trường 
2. Vị trí, vai trò của các môn học về tự nhiên và xã hội trong giáo dục môi trường 
3. Nội dung, hình thức và các phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học tự nhiên và xã hội

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thấn

Download:

Lịch sử văn minh thế giới

Mô tả:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về sự phát triển văn minh nhân loại (qua những nền văn minh tiêu biểu ở Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Hoa, Hy – La …), về bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và văn minh thông tin; những nguyên tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới, giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

Cố vấn khoa học: PGS. TS. Lương Kim Thoa

Tác giả: Th.s Hồ Công Lưu, Th.s. Phạm Thị Thuý

Download:

Phương pháp dạy học tiếng Việt

Mô tả:

Đang cập nhật...

Tác giả: TS. Đặng Thị Kim Nga

Download:

Tin học đại cương dành cho khối Xã hội

Mô tả:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kĩ năng cơ bản về thông tin, xử lí thông tin, hệ điều hành, mạng máy tính và internet, hệ soạn thảo văn bản, bảng tính Excel.

Tác giả: TS. Trần Doãn Vinh

Download:

Hoá hữu cơ 2

Mô tả:

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản nhất về các hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức: Từ dẫn xuất halogen đến hợp chất cơ nguyên tố, từ ancol, phenol, ete đến anđehit-xeton; từ axit, este đến lipit. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ mối liên quan giữa các hiđrocacbon với các hợp chức có nhóm chức

Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Đạt

Download:

Hệ thống các phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT

Mô tả:

Học phần này trình bày những vấn đề cơ bản hệ thống các PPDH lịch sử ở trường phổ thông. Trọng tâm của học phần là tìm hiểu trang bị cho sinh viên 3 nhóm phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT trước khi đi thực tập sư phạm: Nhóm các phương pháp thông tin – tái hiện hình ảnh lịch sử; nhóm các phương pháp phát triển năng lực nhận thức lịch sử và nhóm các phương pháp tìm tòi – nghiên cứu lịch sử.

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Đình Tùng, TS. Nguyễn Thị Thế Bình, ThS. Nguyễn Mạnh Hưởng

Download:

Thực vật học

Mô tả:

Môn học nghiên cứu những đặc điểm hình thái, cấu tạo điển hình của tế bào thực vật. Hình dạng, cấu tạo và chức năng của từng loại tế bào (các loại mô) trong cơ thể thực vật. Những đặc trưng cơ bản về hình dạng bên ngoài, cấu tạo bên trong của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá), cơ quan sinh sản (hoa, hạt và quả). Đồng thời qua học phần sinh viên biết được cơ thể thực vật là một tổ chức sống phức tạp nhưng là một thể thống nhất và hoàn thiện, nó có thể thay đổi về mặt hình thái, cấu tạo giải phẫu để thích nghi với điều kiện môi trường sống và với chức năng Sự sinh sản và chu trình phát triển của các Ngành thực vật, từ Rêu đến thức vật có hoa. Và, cung cấp những kiến thức về sự tiến hoá hình thái, cấu tạo giải phẫu từ thực vật chưa có hạt đến thực vật có hạt, từ thực vật chưa có hoa đến thực vật có hoa

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Liên

Download:

Tổng quan khoa học du lịch

Mô tả:

Nội dung môn học là những kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch và khoa học du lịch. Bản chất, đặc trưng của hoạt động du lịch; mối quan hệ cũng như tác động của du lịch tới môi trường và các hoạt động kinh tế xã hội khác. Các tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trên thế giới và Việt Nam

Tác giả: ThS. Cao Hoàng Hà

Download:

Văn học châu Á 2

Mô tả:

- Giới thiệu khái quát về văn hoá các nước trong khu vực 
- Giới thiệu đặc điểm văn học các nước theo quá trình phát triển 
- Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho từng nước và từng thời kỳ.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Mai Liên

Download:

Thiết kế bài tập thực hành Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Mô tả:

Sách trợ giúp cho giáo viên do Dự án Đào tạo Giáo viên THCS cung cấp

Tác giả: Bùi Ngọc Sơn

Download:

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy âm nhạc ở trường CĐSP

Mô tả:

Sách trợ giúp giảng viên CĐSP do Dự án Đào tạo Giáo viên THCS cung cấp

Tác giả: Lê Minh Phước

Download:

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Sinh học

Mô tả:

Sách hỗ trợ giảng viên Cao đẳng Sư phạm - Trao đổi kinh nghiệm do Dự án Đào tạo Giáng viên THCS cung cấp

Tác giả: Nghiêm Xuân Chư (chủ biên), Nguyễn Xuân Khiển, Bùi Quỳnh Vân, Hoàng Thị Tuỵ

Download:

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành học mỹ thuật

Mô tả:

Sách trợ giúp giảng viên CĐSP-Trao đổi kinh nghiệm do Dự án Đào tạo Giáo viên THCS cung cấp

Tác giả: Nguyễn Khoa Nhy, Tôn Nữ Tường Hoa

Download:

Phương pháp dạy học Địa lý

Mô tả:

Sách trợ giúp giảng viên CĐSP do Dự án đào tạo Giáo viên THCS cung cấp

Tác giả: Ngô Văn Nhuận

Download:

Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành Kỹ thuật công nghiệp

Mô tả:

Sách gtrợ iúp giảng viên CĐSP do Dự án Đào tạo Giáo viên THCS cung cấp.

Tác giả: Châu Ngọc Thạch, Nguyễn Trần Dũng, Nguyễn Văn Xê...

Download:

Theo Website Đại học sư phạm Hà Nội