Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Bài giảng Tâm lý học sư phạm và lứa tuổi

Gửi vào: 09:40 19/01/2011

Đây là bài giảng được biên soạn bởi thầy Nguyễn Xuân Long, Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các giáo viên và sinh viên có thể down về máy để tham khảo và làm tư liệu.

Click vào các link dưới đây để down về máy

Chương 1: Nhập môn TLHLT và TLHSP 

Chương 2: Tâm lý lứa tuổi HS tiểu học

Chương 3: Tâm lý lứa tuổi học sinh THCS

Chương 4: Tâm lý lứa tuổi học sinh THPT

Chương 5: Tâm lý học dạy học

Chương 6: Tâm lý học giáo dục

Chương 7: Tâm lý học nhân cách người thầy giáo

Chương 8: Hoạt động lời nói tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài 

Chương 9: Đặc trưng và quy luật của hoạt động giảng dạy ngoại ngữ

Bài tập tình huống môn Tâm lý học sư phạm và lứa tuổi: download

Các chủ đề thảo luận môn Tâm lý học sư phạm và lứa tuổi :download

Câu hỏi học trình 1: download

Đáp án học trình 1: download

Câu hỏi TLHLT-TLHSP học trình 2:download

Đáp án TLHLT - TLHSP học trình 2: download

Câu hỏi TLH giảng dạy tiếng nước ngoài HT3:download

Đáp án TLH giảng day tiếng nước ngoài HT3:download