Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH năm học 2012 – 2013

Gửi vào: 15:46 02/11/2012

File đính kèm: Kế hoạch NCKH 2012-2013

 I. Mục đích, yêu cầu:

 1. Mục đích:

- Giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo, quản lý trường học,... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các đề tài NCKH; đẩy mạnh phong trào hoạt động NCKH trong học sinh sinh viên; nâng cao tiềm lực nghiên cứu, chuẩn bị lực lượng để tham gia các đề tài mới.

 2. Yêu cầu:

 - Các đề tài NCKH phải đảm bảo tính mới, tính khoa học, tính khả thi, nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy của trường, của ngành giáo dục.

- Đối với giảng viên đang công tác tại các khoa (tổ) chuyên môn, nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi cá nhân thực hiện 01 đề tài nghiên cứu hoặc nhóm tác giả cùng nghiên cứu một đề tài lớn. Đề tài cấp cơ sở thực hiện dưới một năm. Các đề tài phải  được Hội đồng KH&ĐT xét duyệt mới triển khai thực hiện.

- Mỗi sinh viên đủ tiêu chuẩn nghiên cứu sẽ thực hiện 01 đề tài dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

- Giảng viên chính hướng dẫn không quá 04 đề tài/ năm học, giảng viên hướng dẫn không quá 03 đề tài/ năm học.

- Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do giáo viên bộ môn đề xuất và khoa (tổ) xét duyệt, nghiệm thu.

Xem chi tiết nội dung tại file đính kèm