Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy định quản lý hoạt động khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Gửi vào: 15:39 02/11/2012

 File đính kèm: Quy định

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về quản lí hoạt động khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên  (HSSV) do trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai quản lí và tổ chức thực hiện bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của hoạt động khoa học 

1. Mục đích
 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên và năng lực nghiên cứu khoa học cho HSSV;

- Giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn của công tác quản lý trường học trong trường sư phạm và thực tiễn đổi mới giáo dục ở  trường phổ thông;

- Từng bước khẳng định vị trí, vai trò và uy tín khoa học của nhà trường đối với ngành và xã hội.

2. Yêu cầu


- Phù hợp với khả năng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và HSSV; 

- Phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo,  tình hình  thực tiễn của  nhà trường và xã hội; 

- Không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ khác của cán bộ, giảng viên và học tập chính khoá của HSSV.

Chi tiết nội dung xem tại file đính kèm