Thứ Tư, 08/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

NHUNG DINH HUONG, NHIEM VU TRONG TAM NHAM NANG CAO CHAT LUONG DAO TAO TAI TRUONG CAO DANG SU PHAM TINH LAO CAI

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LÀO CAI

Năm 2017 đã khép lại với nhiều kết quả và thành tựu nổi bật ghi dấu sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai, đánh dấu sự thành công trong các hoạt động đổi mới giáo dục đào tạo hướng tới hội nhập quốc tế: Đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo góp phần nâng cao hiệu quả trong việc điều hành các hoạt động. Công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới đa dạng hóa các biện pháp tuyển sinh; chất lượng đào tạo và bồi dưỡng được nâng cao; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy ngày càng được quan tâm, chú trọng.


Dieu le Hoi thi

Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật HSSV trường CĐSP Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017

Click để tải chi tiết Điều lệ Hội thi "Sáng tạo Kỹ thuật học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai lần thứ nhất", năm học 2016-2017


Ke hoach To chuc cac hoat dong Khoa hoc va Cong nghe nam hoc 2015 – 2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2015 – 2016

        Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016; căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 của Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động KH&CN năm học 2015 - 2016


Ke hoach to chuc cac hoat dong Khoa hoc va Cong nghe nam hoc 2014-2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015; căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Trường CĐSP Lào Cai, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động KH&CN năm học 2014 - 2015.


Ke hoach to chuc cac hoat dong NCKH nam hoc 2012 – 2013

Kế hoạch tổ chức các hoạt động NCKH năm học 2012 – 2013

Mục đích của kế hoạch là giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo, quản lý trường học,... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các đề tài NCKH; đẩy mạnh phong trào hoạt động NCKH trong học sinh sinh viên; nâng cao tiềm lực nghiên cứu, chuẩn bị lực lượng để tham gia các đề tài mới.


Quy dinh quan ly hoat dong khoa hoc cua truong Cao dang Su pham Lao Cai

Quy định quản lý hoạt động khoa học của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Văn bản này quy định về quản lí hoạt động khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên do trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai quản lí và tổ chức thực hiện bằng nguồn kinh phí do nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác