Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo điểm thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

Gửi vào: 08:53 11/07/2016

Hội đồng thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 thông báo điểm thi tốt nghiệp các ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non (Hệ chính quy) và Sư phạm Mầm non (Hệ VLVH). Click để xem chi tiết:


1. Ngành Sư phạm Tiểu học - Hệ chính quy


2. Ngành Sư phạm Mầm non - Hệ chính quy


3. Ngành Sư phạm Mầm non - Hệ Vừa làm vừa học