Thứ Sáu, 19/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Các quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Gửi vào: 23:00 13/07/2013

 

1. Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm hệ chính quy năm 2013 cho 316 sinh viên thuộc các ngành đào tạo:  Vật lý,  Toán học,  Giáo dục Tiểu học,  Tiếng Anh

QUYẾT ĐỊNH 229/QĐ-CĐSP

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

2. Quyết định công nhận tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm hệ chính quy năm 2013 cho 298 học sinh thuộc các ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non

QUYẾT ĐỊNH 242/QĐ-CĐSP

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 cho 117 sinh viên thuộc các ngành đào tạo sau: Tiếng Anh, Khoa học Thư viện, Sư phạm Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học

QUYẾT ĐỊNH 243/QĐ-CĐSP

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP