Thứ Sáu, 19/10/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng Hệ chính qui năm 2013

Gửi vào: 15:46 29/03/2013

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013; Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 25/9/2010; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDDT ngày 01/8/2007, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm và xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy năm học 2012-2013 như  sau:

I. TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP

1. Quy mô, số lượng:

* Hệ Trung cấp Sư phạm : 356 học sinh

- Ngành Sư phạm Tiểu học: 111 thí sinh/ 5 phòng thi (trong đó có 08 học sinh trung cấp tiểu học dự thi lại)

- Ngành Sư phạm Mầm non: 245 thí sinh/ 10 phòng (Trong đó có 27 học sinh trung cấp mầm non dự thi lại)

* Hệ Cao đẳng (thi lại) : 19 thí sinh/ 01 phòng thi, trong đó:

Ngành Giáo dục Tiểu học: 8 sinh viên

Ngành Giáo dục Mầm non: 4 sinh viên

Ngành Tiếng Anh: 5 sinh viên

Ngành Khoa học Thư viện: 2 sinh viên

* Tổng số thí sinh dự thi: 375 thí sinh/ 16 phòng thi

2. Môn thi, hình thức thi:

- Môn thi:

TT
Trình độ
đào
 tạo
Tên ngành
đào 
tạo
Môn 1 (4 đvht)Môn 2 (3 đvht) Môn 3 (3 đvht) 
1
Cao đẳng
Giáo dục Tiểu họcTiếng Việt - Văn học và Phương pháp Dạy học Tiếng Việt ở Tiểu họcToán và Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học Lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng HCM)
2Cao đẳng Giáo dục Mầm nonSự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1,2 - Giáo dục họcPhương pháp phát triển ngôn ngữ và PP làm quen tác phẩm Văn học
3
Cao đẳng

Tiếng Anh

  
4
Cao đẳng

Khoa học Thư viên

  
5
Trung cấp
Sư phạm Mầm non
Giáo dục học Mầm non 1,2Tiếng việt - PPPT ngôn ngữ và Văn học - PP làm quen tác  phẩm Văn học
 

Chính trị


6
Trung cấp
Sư phạm Tiểu họcTiếng việt - Văn học - PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học
Toán và PP dạy học Toán ở tiểu học

 

- Hình thức thi:  Tự luận, thời gian thi: 150 phút

3. Lịch thi

- Ngày 26/6/2013:   14h 00:   Khai mạc kỳ thi;

- Ngày 27/6/2013:     7h 00:    Thi môn 1;     13h30:  Thi môn 2;

- Ngày 28/6/2013:     7h00:     Thi môn 3.

4. Thời gian tiến hành các công việc:

* Tháng 3, 4, 5/2013:

- Ngày 18/3-27/4/2013: Tổ chức học kỳ phụ cho các khối lớp A12, M14.

- Ngày 01/4-20/4/2013: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh ôn tập.

- Ngày 29/4-18/5/2013: Tổ chức thi học kỳ II cho các khối lớp A12, M14

- Ngày 3/6 - 8/6/2013: Tổ chức thi lại cho các khối lớp A12, M14

- Ngày 20/5/2013 đến 23/6/2013: Ôn thi tốt nghiệp hệ TCSP.

* Tháng 6/2013:

- Ngày 12-14/6/ 2013: Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi.

- Ngày 19/6/2013: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

- Ngày 20-21/6/2013: Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 17-23/6/ 2013: Ra đề thi (Số lượng: 10 bộ đề chính thức ; 10 bộ đề dự bị).

- Ngày 26-28/6/ 2013: Tổ chức thi tốt nghiệp.

* Tháng 7/2013:

- Ngày 01-02/7/2013: Làm phách.

- Ngày 03-09/7/2013: Chấm thi.

- Ngày 11/7/ 2013: Xét duyệt kết quả thi tốt nghiệp.

- Ngày 12-15/7/2013: Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho HS-SV, bàn giao hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

II. XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CĐSP (Đào tạo theo học chế tín chỉ)

1. Áp dụng với sinh viên các ngành Lý - Tin, Toán - Tin, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học.

1. 1. Quy mô, số lượng.

Tổng số sinh viên: 330 sinh viên/ 4 ngành, trong đó

Ngành Lý - Tin: 50 sinh viên

Ngành Toán - Tin: 98 sinh viên

Ngành Tiếng Anh: 70 sinh viên

Ngành Giáo dục Tiểu học: 112 sinh viên

1.2. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp:

- Ngày 12/6/2013: Xét tốt nghiệp cho các ngành Lý - Tin, Toán - Tin, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học..

1.3. Thời gian tiến hành các công việc:

* Tháng 3, 4, 5/2013:

- Tiếp tục tổ chức kỳ học phụ cho sinh viên

- Ngày 22/4-11/5/2013 Tổ chức thi học kỳ II.

- Ngày 20/5-25/5/2013 Tổ chức thi lại học kỳ 2

* Tháng 6/2013:

- Ngày 03-08/6/ 2013: Kiểm tra hồ sơ sinh viên (bảng điểm, sổ điểm các lớp, danh sách sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp).

- Ngày 12/6/2013 xét công nhận tốt nghiệp cho các ngành Lý - Tin, Toán - Tin, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học.

- Ngày 12-15/7/2013: Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho HS-SV CĐ năm thứ 3 (đợt 1), bàn giao hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Áp dụng với sinh viên ngành Giáo dục mầm non

- Tổng số sinh viên: 103 sinh viên

- Ngày 23/5-01/6/2013: Tổ chức thực hiện chương trình còn lại của học kỳ II cho sinh viên  (sau khi đi phổ cập về)

- Ngày 03/6 - 22/6/2013: Tổ chức thi học kỳ II 

- Ngày 1/7 - 6/7/2013: Tổ chức thi lại học kỳ 2

- Ngày 11/7 - 13/7/2013 Kiểm tra hồ sơ sinh viên (bảng điểm, sổ điểm các lớp, danh sách sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp).

- Ngày 16/7/2013: Xét tốt nghệp cho ngành Giáo dục mầm non

- Ngày 17/7 - 22/7/2013: Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bàn giao hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Phòng Đào tạo - NCKH:

- Chủ trì tổ chức việc hoàn thành chương trình, ôn thi, ra đề, coi thi, chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Hướng dẫn học sinh - sinh viên năm cuối hoàn thành quy định về mượn, trả sách.

- Đề xuất thành lập các Ban Tổ chức thi, các văn bản hướng dẫn thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thanh tra kỳ thi theo quy định..

2. Phòng Công tác HS-SV:

- Chủ trì tổ chức buổi gặp mặt, tập huấn cho học sinh - sinh viên năm cuối.

- Tổ chức việc trả học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương cho học sinh - sinh viên trước kỳ thi tốt nghiệp (thu bản công chứng, trả lại bản gốc).

- Xét kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cuối khóa.

- Hoàn thành bảng điểm rèn luyện cho sinh viên năm cuối hệ CĐSP.

- Quản lý HS-SV dự khai mạc kỳ thi tốt nghiệp.

- Phối hợp sắp xếp hồ sơ học sinh, sinh viên cho thi tốt nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ học sinh, sinh viên sau khi thi tốt nghiệp chuyển tới Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyển dụng.

3. Phòng TC-HC:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp (Lễ khai mạc kỳ thi, công việc khác liên quan tới kỳ thi).

- Chuẩn bị cho công tác phục vụ, y tế, bảo vệ cho (ra đề, coi thi, chấm thi).

4. Phòng Thanh tra & KĐCL:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra thi theo quy định.

5. Phòng Tài vụ:

- Đôn đốc học sinh, sinh viên hoàn thành nghĩa vụ về kinh phí theo quy định.

- Chuẩn bị kinh phí cho việc tổ chức thi, coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp các hệ.

6. Các Khoa, Tổ chuyên môn:

- Phân công giáo viên chuẩn bị nội dung hướng dẫn học sinh ôn tập, ra hệ thống câu hỏi (ít nhất 15 câu/1đvht), nộp về phòng Đào tạo trước 20/4/2013.

- Hướng dẫn học sinh - sinh viên ôn tập theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tính vừa sức với học sinh - sinh viên.

- Phối hợp với các phòng chức năng tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo kế hoạch.

(Theo Kế hoạch số 27/KH-CĐSP ngày 29/03/2013)